SolidWorks 2023 NOVOSTI
Upoznajte unapređenja u SolidWorks softverima u verziji za 2023. godinu

Nova generacija SolidWorks softverskih rešenja svoju premijeru imala je 29. septembra 2022. godine u 17 časova po našem vremenu (negde otprilike u isto vreme kad smo otvorili drugu od devet bačvi piva na žurci tokom CAD turnira na Sajmu proizvodnih tehnologija u Kragujevcu :)

Kao što smo navikli tokom prethodnih godina, novosti se kreću u dva tri glavna pravca:

 1. novosti u SolidWorks 3D CAD softveru koji ostaje perjanica cele palete SolidWorks softverskih rešenja

 2. novosti u ostalim SolidWorks softverima - PDM, Electrical, Visualize, Inspection

 3. 3DEXPERIENCE platforma, odnosno dalja unapređenja i integracija SolidWorks rešenja na jedinstvenu poslovnu platformu koja otključava čitav niz drugih alata koji postaju dostupni svakom SolidWorks korisniku, ali i svima drugima sa koijma sarađuje na projektima.

 
 

SolidWorks 2023 ShowCase

Mnogo zanimljivih primera inovativnih proizvoda kroz koje se predstavlja nova generacija SolidWorks rešenja!

Svi korisnici SolidWorks softvera pamte pojedinačne verzije po odabranom primeru na kom je demonstrirana cela paleta SolidWorks rešenja. 

Imali smo 2018. kamp-kamionet, 2019 opservatoriju, 2022. mini podmornicu..

Ove godine SolidWorks predstavlja svoja rešenja kroz niz zanimljivih proizvoda i već taj detalj govori da nam stiže puno toga novog!

Više od 3D CAD softvera

SolidWorks kao deo 3DEXPERIENCE platforme

 
 

SolidWorks 2023 User Experience

Korisničko iskustvo ostaje apsolutni prioritet SolidWorks softvera

SolidWorks korisničko iskustvo postavlja na tri osnove:

 • personalizacija interfejsa i softverskih alata, prečica i potpuno prilagođavanje interfejsa i ponašanja softvera prema potrebama korisnika

 • neprestana optimizacija kao ključ dobrih performansi softvera u uslovima rada u kojima je grafika složenija, 3D modeli kompleksniji, a kvalitetan hardver sve skuplji

 • timski rad - jer savremeni projekti podrazumevaju saradnju, ne samo među inženjerima, već i sa drugim timovima u firmi - naravno, osnova na kojoj se bazira timski rad i za SolidWorks korisnike poslednjih godina je 3DEXPERIENCE platforma.

SolidWorks uz 3DEXPERIENCE platformu dostupan je u poznatim paketima Standard, Professional i Premium, ali sada svaki od paketa, uz osnovne funkcionalnosti za timski rad na platformi, donosi i potpuno nove softvere za mašinsko projektovanje i modelovanje složenih površina na cloudu!

SolidWorks 3DEXPERIENCE paketi >

 
 

3DEXPERIENCE Works Overcome Barriers with Cloud Collaboration

SARAĐUJTE NA PROJEKTIMA BEZ PREPREKA

SolidWorks u 3DEXPERIENCE platformi dobija krila da preleti svaku očitu i nevidljivu barijeru koja usporava projekte, podiže troškove, i zaustavlja inovacije.

Prednosti koje donosi Collaborative Designer for SolidWorks:

 • instant instalacija i implementacija za ceo tim koji odmah može da počne da radi u jedinstvenom, savremenom okruženju platforme, uz izuzetno jednostavna podešavanja pristupa, hijerarhije korisnika, dodavanja novih korisnika, itd.

 • cloud zamenjuje skupu lokalnu infrastrukturu a vaše projekte čuva uz maksimalnu bezbednost za odbranu od hakerskih napada

Nagradno pitanje: Znaš li koje su razlike korišćenja SolidWorks 3D CAD softvera uz 3DEXPERIENCE platfromu u odnosu sa korišćenjem NA 3DEXPERIENCE platformi?

SolidWorks uz/na 3DEXPERIENCE platfromi >

Novi SolidWorks softveri

("novi" = preko 5 godina u SolidWorks porodici)

 
 

Shape Design with 3D Sculptor

SPECIJALIZOVAN SOFTVER ZA MODELOVANJE SLOŽENIH POVRŠINA I OBLIKA

Osluškujući neprestano potrebe i želje korisnika, SolidWorks poslednjih godina naročito ulaže u razvoj softverskih alata koji omogućavaju brži i jednostavniji dizajn i projektovanje objekata izazovne geometrije.

3D Sculptor rola, kao što joj i samo ime kaže, omogućava vam da vajate 3D geometriju sa neverovatnom lakoćom, ali uz to da oblikovanu geometriju lako transformišete u tehničku dokumentaciju za proizvodnju što sa običnim softverima za industrijski dizajn nije moguće.

SolidWorks 3D Sculptor >

 
 

Cloud CAD with 3D Creator

3D CAD SOFTVER NA OBLAKU!

Raste i mlađi brat SolidWorks softvera koji je od svog rođenja dostupan samo na cloud-u kroz 3DEXPERIENCE platformu.

3D CREATOR je softver koji se pojavljuje kao native aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi i od svojih prvih dana potpuno je integrisan u platformu pa se koristi bez posebnih konektora.

SolidWorks 3D Creator >

Dassault Systemes rešenja na 3DEXPERIENCE platfromi

SIMULIA + DELMIA za SolidWorks korisnike

 
 

3DEXPERIENCE Works Expand Horizons with Advanced Simulation

MOĆ SIMULACIJA KOJE DONOSI 3DEXPERIENCE PLATFORMA

3DEXPERIENCE WORKS je zapravo naziv za SolidWorks pakete u kojima je vaš omiljeni 3D CAD integrisan sa platformom. 

To SolidWorks softveru omogućava da koristi i softverske alate koji su tradicionalno bili "rezervisani" za Dassault Systemes CATIA korisnike.

Među tim alatima su i simulacije koje se nalaze pod okriljem SIMULIA porodice softvera za virtuelna testiranja. 

SolidWorks Simulation korisnicima, kao i korisnicima koji imaju deo Simulation alata u svom softverskom Premium paketu, svi ovi alati ostaju dostupni ali u svojim procesima testiranja dizajna mogu da dodaju i korisne SIMULIA alate na 3DEXPERIENCE platformi:

 • SIMULIA Physics Results

 • SIMULIA Material Definition

 • SIMULIA Mechanical Scenario

 • SIMULIA Parametric Design Study...

SolidWorks Simulation Designer (SIMULIA) >

 
 

3DEXPERIENCE Works Expand Horizons with Integrated Manufacturing

DELMIA SHOP FLOOR PROGRAMMER

Da li ulazimo u novu eru za SolidWorks korisnike, naročito za one koji su ujedno i CAM programeri? Da li njima postaju dostupna CAM rešenja za programiranje CNC mašina na 3DEXPERIENCE platfromi?

Od SolidWorks 2023 verzije izgleda da su davno najavljivane CAM aplikacije sada dostupne i SolidWorks korisnicima (sve je još na početku ali pratićemo!).

DELMIA Shop Floor Programmer > 

Unapređenja SolidWorks alata i funkcionalnosti

partovi, sklopovi, limovi i zavarene konstrukcije, crteži, rutiranje..

 
 

Parts and Features

NOVI TRIKOVI ZA BRŽE PROJEKTOVANJE DELOVA I INOVATIVNIH GEOMETRIJA

Da li znate da SolidWorks svake godine poziva korisnike da predlože unapređenja koja su im potrebna da nešto urade jednostavnije ili prosto brže?

SolidWorks koji danas koristite tako je i nastao, i tako se i usavršava iz godine u godinu kroz svaku novu verziju - slušajući zahteve korisnika.

Rezultat: velika ušteda vremena pri radu.

Unapređenja:

 • Upisivanje Single-Line fontova na površinama.

 • Mogućnost zanemarivanja grešaka i direktnog editovanja Library Feature-a unutar modela.

 • Dodavanje isprekidanih linija (construction lines) prilikom kreiranja elipse.

 • Korišćenje jednačina za pomeranje/kopiranje body-ja.

 • Pravljenje derived konfiguracije parta pomoću Defeature komande.

 
 

Assemblies 

PROJEKTOVANJE SKLOPOVA

SolidWorks veliku pažnju posvećuje optimizaciji rada sa sklopovima, i naročito velikim sklopovima, kako bi zaštitio svoje korisnike od sve većih hardverskih zahteva da se pokrene sklop sa svim detaljima, teksturama, bojama.

Unapređenja:

 • Automatically Optimize Resolved Mode: Novi režim za brže otvaranje sklopova u Resolved režimu.

 • Mogućnost zamene pojedine komponente, svih komponenti u podsklopu, ili svih komponenti na nivou celog sklopa pomoću komande Replace Component.

 • Auto Repair: Automatsko rešavanje problema sa Mate-ovima, bez angažovanja korisnika.

 • Uklanjanje materijala na nivou sklopa podržava sve End Conditions-e kao na nivou Parta (Blind, Through, Up to Next, Up to Surface, ...).

 • Mogućnost da se uklanjanje materijala na nivou sklopa ne odražava na ToolBox komponente čekiranjem opcije Propagate Features to Part.

 • Mogućnost čuvanja glavnog sklopa i svih njegovih komponenti kao pojedinačne STEP fajlove.

 
 

Sheet Metal and Structure Systems

PROJEKTOVANJE LIMOVA I KONSTRUKCIJA

SolidWorks moduli Sheet Metal i Structure Systems dolaze sa novim unapređenjima koji vam omogućavaju brže obavljanje zadataka i lakši proces od dizajna do proizvodnje.

Unapređenja:

 • Novi tip senzora koji prati da li ste npr. premašili unapred definisanu vrednost za širinu, dužinu ili površinu Bounding Box-a.

 • Symmetrical Thickness (Slično kao Mid Plane) opcija u funkciji Base Flange koja omogućava identične unutrašnje i spoljašnje radijuse savijanja na modelu.

 • Dodavanje Gauge Values u Cut List Properties u crtežima ukoliko Vaša firma koristi Gauge tabele za savijanje limova.

 • Brzo grupisanje sličnih ćoškova u Structure Systems radi ukrajanja (gerovanja) ćoškova kao i brzo pronalaženje istih.

 • Pravljenje konfiguracija unutar modula Structure Systems.

 • Pattern Connection Elements: Nova komanda koja Vam omogućava umnožavanje elemenata za povezivanje kod sličnih ćoškova u Structure Systems modulu.


Potražite više resursa na Solfins blogu:

SolidWorks Sheet Metal >

SolidWorks Weldments >

 
 

Drawings

PRAVLJENJE CRTEŽA

Modul Drawings unutar SolidWorks-a donosi dosta noviteta kako biste crteže što brže i efikasnije radili.

Unapređenja:

 • Otvaranje crteža delova ili podsklopova unutar crteža glavnog sklopa.

 • Mogućnost promene boja ćelije BOM-a koje su ručno prepravljene.

 • Dodatne opcije za filtriranje kolona u BOM-u.

 • Mogućnost prikazivanja kvantiteta prilikom korišćenja komande Auto Balloon.

 • Prikazivanje otvora, koji nisu kružni, i šliceva u Hole Table. 
 

Routing

RUTIRANJE

Saznajte više o ovim alatima na Solfins blogu:

SolidWorks Routing >


Unapređenja:

 • Poboljšani prikaz informacija u Electrical Attributes kartici.

 • Mogućnost postavljanja stacked balona prilikom komande Auto Balloon za baloniranje žica i konektora.

 • Opcija koja Vam omogućava da promenu na jednoj tabeli preslikate i na sve ostale tabele na crtežu.

 • Lakše prepoznavanje kompleksnog rutiranje u 3D-u.

 • Poboljšan rad sa bibliotekama delova za rutiranje.


Unapređenja ostalih SolidWorks softvera

VISUALIZE, PDM, SIMULATION, Electrical, INSPECTION

 
 

SolidWorks Visualize 2023

Da li svoje 3D modele prepuštate drugima da ih "ulepšaju"? Znate li da je Vizualize profesionalni rendering softver dostupan već od SolidWorks 3D CAD Professional paketa?

SolidWorks Visualize >


Unapređenja:

 • Novi režim za import Component/Part/Body koji prepoznaje strukturu SolidWorks stabla.

 • Poboljšani prikaz PBR (Physically Based Rendering) materijala u Review režimu.

 • Novi Engine za renderovanje "Stellar".

 • Novi izgled Color Picker-a.

 
 

SolidWorks PDM 2023

SolidWorks ne napušta PDM korisnike i svoje rešenje za upravljanje dokumentacijom koje je obležilo prethodne decenije u mnogim vodećim firmama i u Srbiji. 

SolidWorks PDM >


Unapređenja:

 • Mogućnost kopiranja statičkog teksta u PDM karticama.

 • Brza pretraga i popunjavanje PDM kartica.

 • Nova kolona User u History prozoru.

 • "Get" dijalog sada prikazuje kolone Last Saved i Revision.

 • HTML Editor za notifikacije zarad uređivanja sadržaja notifikacije.

 • Mogućnost kreiranja taska za pravljenje STEP 242 formata, ukoliko korisnik poseduje SolidWorks MBD.

 • eDrawings formati sada imaju sličicu umesto ikone radi vizuelnog raspoznavanja.

 • Pregled fajlova u HTML formatu u PDM-u.

 • Automatsko logovanje administratora.

 • Mogućnost vraćanja izbrisanih članova.

 • I još mnogo drugih unapređenja.

 
 

SolidWorks Simulation 2023

Iskoristite alate za virtuelno testiranje proizvoda koji vam već dolaze uz SolidWorks Premium pakete - ili idite korak dalje uz Simulation softver sa uključenim svim alatima i za napredne simulacije.

Naravno, uz SolidWorks 3DEXPERIENCE Works pakete možete isprobati i SIMULIA softverske alate.

SolidWorks Simulation >


Unapređenja:

 • Mogućnost postavljanja nivoa preciznosti za kompleksne kontakte između površina zarad brzih vremena simulacije.

 • Veća fleksibilnost pri povezivanju stranica, koje se ne dodiruju, pod ekstremnim uglovima.

 • Brz pristup svim Vašim omiljenim alatima za dijagnostiku.

 • Poboljšanji rad komande Underconstrained Bodies.

 • Linkage rod (Poluga za vezu) dostupno za nelinearne statičke i dinamičke analize.

 
 

SolidWorks Electrical 2023

E-CAD ostaje deo porodice SolidWorks softvera zahvaljujući korisnicima koji su prepoznali prednosti ovog jednostavnog alata iz porodice SolidWorks softvera (i uživaju u njegovoj povoljnoj ceni).

SolidWorks Electrical >


Unapređenja:

 • Mogućnost brisanja komponenti i svih njenih simbola u crtežu.

 • Svi atributi elementa u 2D crtežu se automatski preslikavaju na 3D model.

 • Novi dinamički simboli koji prikazuju informacije o povezivanju komponente.

 • Nove ikone u Electrical Manager stablu radi boljeg raspoznavanja elektro komponenti i modova 3D modela (da li se odnosi na part ili sklop, da li je hidden ili suppressed)

 • Mogućnost ubacivanja više različitih formata slika u crtež.

 • Mogućnost izbora orijentacije stranice prilikom exporta u PDF.

 
 

SolidWorks Inspection 2023

SolidWorks softver za kontrolu kvaliteta nastavlja da pojednostavljuje procese FAI kontrole kvaliteta koje su implementirale i neke od vodećih firmi iz Srbije.

SolidWorks Inspection >


Unapređenja za Standalone veziju:

 • Novi izgled interfejsa.

 • Auto Extract opcija koja Vam omogućava baloniranje nestandardnih fajlova kao npr. PDF.

 • Poboljšan rad na nivou ručnog baloniranja.


Unapređenja za Add-in:

 • Kreiranje više sekvenci baloniranja u odnosu na to kako je sama kota dobijena (struganjem, bušenjem, glodanjem, ...).

 • Upravljanje sa više listova crteža:

  • Auto Extract opcija za pojedinačne listove crteža i mogućnost postavljanja sekvenci baloniranja za svaki list crteža pojedinačno.

  • Characteristic Tree Vam omogućava  promenu redosleda listova, balona, kao i pogleda.

  • Export pojedinačnih ili svih listova u PDF ili Excel fajl.


VIDEO: Premijera SOLIDWORKS 2023

29. septembar 2022.

 
 
Dizajn i proizvodnja rasvete - LED, dekorativna, kućna, industrijska, ulična rasveta
Projektovanje samostojećih i ugradnih, stonih, plafonskih i zidnih, lampi, lustera, visilica, banderskih svetiljkih