Vesti

Najnovije vesti iz Solfins 3D kompanije

Seminar: Razvoj mehatronskih proizvoda

Opremili smo Demo centar za 3D tehnologije na Fakultetu u Kragujevcu

Solfins 3D CAD CAM 2017 Seminari i radionice

октобар 2017 — 1495 views radioniceseminari

Treća Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2016)

август 2016 — 677 views radioniceseminari

Druga Solfins CAD-CAM radionica (jun, 2015)

август 2015 — 566 views radioniceseminari

Prva Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2014)

мај 2014 — 632 views radioniceseminari