Vesti

Najnovije vesti iz Solfins 3D kompanije

Seminar: Razvoj mehatronskih proizvoda

CNC ili 3D štampa - Seminar u Beogradu

мај 2019 — 63 views 3D Print | 3D štampaCNCseminari

Seminar Industrija 4.0 na Mašinskom fakultetu u Nišu

април 2019 — 440 views seminari

Solfins Seminar: Od ideje do tržišta (Kragujevac)

март 2019 — 574 views Kragujevacseminari

Opremili smo Demo centar za 3D tehnologije na Fakultetu u Kragujevcu

3DExperience seminar u Novom Sadu

септембар 2018 — 268 views 3DExperienceseminari

Termometal praktična Radionica - Ada 2018

септембар 2018 — 546 views seminari

3DExperience seminar u kompaniji Inmold

јул 2018 — 460 views seminari

Solfins 3D CAD CAM 2017 Seminari i radionice

октобар 2017 — 1188 views radioniceseminari

Seminar 3D štampe na Mašinskom fakultetu 2017

март 2017 — 496 views seminari

Solfins Seminari 2016.

август 2016 — 552 views seminari

Treća Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2016)

август 2016 — 555 views radioniceseminari

Solfins Seminar 2015.

август 2015 — 552 views seminari

Druga Solfins CAD-CAM radionica (jun, 2015)

август 2015 — 466 views radioniceseminari

Solfins Seminar 2014.

август 2014 — 500 views seminari

Prva Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2014)

мај 2014 — 510 views radioniceseminari

Solfins Seminar 2013.

август 2013 — 513 views seminari

Solfins Seminar 2012.

август 2012 — 577 views seminari

Solfins Seminar 2011.

август 2011 — 560 views seminari

Solfins Seminar 2010.

август 2010 — 583 views seminari