Vesti

Najnovije vesti iz Solfins 3D kompanije

Seminar: Razvoj mehatronskih proizvoda

CNC ili 3D štampa - Seminar u Beogradu

мај 2019 — 257 views 3D Print | 3D štampaCNCseminari

Seminar Industrija 4.0 na Mašinskom fakultetu u Nišu

април 2019 — 703 views seminari

Solfins Seminar: Od ideje do tržišta (Kragujevac)

март 2019 — 975 views Kragujevacseminari

Opremili smo Demo centar za 3D tehnologije na Fakultetu u Kragujevcu

3DExperience seminar u Novom Sadu

септембар 2018 — 385 views 3DExperienceseminari

Termometal praktična Radionica - Ada 2018

септембар 2018 — 672 views seminari

3DExperience seminar u kompaniji Inmold

јул 2018 — 528 views seminari

Solfins 3D CAD CAM 2017 Seminari i radionice

октобар 2017 — 1513 views radioniceseminari

Seminar 3D štampe na Mašinskom fakultetu 2017

март 2017 — 606 views seminari

Solfins Seminari 2016.

август 2016 — 669 views seminari

Treća Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2016)

август 2016 — 685 views radioniceseminari

Solfins Seminar 2015.

август 2015 — 675 views seminari

Druga Solfins CAD-CAM radionica (jun, 2015)

август 2015 — 568 views radioniceseminari

Solfins Seminar 2014.

август 2014 — 615 views seminari

Prva Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2014)

мај 2014 — 634 views radioniceseminari

Solfins Seminar 2013.

август 2013 — 614 views seminari

Solfins Seminar 2012.

август 2012 — 698 views seminari

Solfins Seminar 2011.

август 2011 — 671 views seminari

Solfins Seminar 2010.

август 2010 — 694 views seminari