SOLIDWORKS Education

Kompletno 3D CAD rešenje za srednje škole i fakultete

SolidWorks korisnici u Srbiji >>

SOLIDWORKS u edukaciji

SOLIDWORKS Education omogućava edukacionim ustanovama da pod specijalnim uslovima svoje đake i studente studente upoznaju i edukuju o svim mogućnostima i funkcionalnostima komercijalnog SOLIDWORKS softvera. U okviru EDU SOLIDWORKS paketa, edukacione ustanove dobijaju najmoćnije verzije SOLIDWORKS 3D CAD-a i drugih pratećih softvera.

 
 

Dodatne pogodnosti

Pored samih softverskih rešenja, paketa, edukacionim ustanovima je besplatno dostupne i sledeće pogodnosti:

 • SOLIDWORKS licence dostupne za kućnu upotrebu

 • Besplatna sertifikacija kako studenata, tako i nastavnog osoblja

 • Edukacioni materijal prilagođen studentima i nastavnom osoblju

 • Studentski pristup edukacionom MySolidWorks portalu sa preko 1000+ SOLIDWORKS lekcija

Dodatne EDU pogodnosti kao i uputstvo kako da ih iskoristite, saznajte na Solfins blogu (link ispod).

Softverska rešenja u edu paketu

SOLIDWORKS Premium

Najkompletnija i najmoćnija verzija tradicionalnog SOLIDWORKS 3D CAD softvera, sa svim alatima i funkcionalnostima.

SOLIDWORKS CAM

Bazično CAM rešenje integrisano u SOLIDWORKS interfejs koje đake i studente može uvesti u svet 2.5D i 3D glodanja, Struganja i High-Speed Machining-a (HSM).

SOLIDWORKS PDM

Softversko rešenje namenjeno za upravljanje tehničkom i tehnološkom dokumentacijom. Integrisano je u SOLIDWORKS 3D CAD i Windows operativni sistem.

SOLIDWORKS Simulation Premium

Najmoćnija verzija SOLIDWORKS Simulation paketa, omogućava statičku, dinamičku, linearnu, nelinearnu analizu, analizu vibracija, termalnu analizu, simulaciju mehanizama sa aspekta dinamike i kinematike,...

SOLIDWORKS Flow Simulation

Omogućava naprednu simulaciju strujanja fluida u tehničkim sistemima.

SOLIDWORKS Plastics

Simulira proces injekcionog livenja plastičnih delova u alatima za livenje plastike. Ubrzava i olakšava proces dizajniranja plastičnih delova, alata za livenje plastike kao i određivanje parametara mašina za injekciono livenje plastike.

SOLIDWORKS Electrical

Napredno softversko rešenje za kreiranje 2D elektro šema i njihove realne reprezentacije u 3D okruženju. Podržava međusobnu integraciju 2D i 3D okruženja sa automatskim propagiranjem izmena.

SOLIDWORKS PCB

Napredno softversko rešenje namenjeno za projektovanje štampanih pločica, ali i optimizovano za rad sa SOLIDWORKS 3D CAD softverom. 

SOLIDWORKS Composer

Softver namenjen za kreiranje interaktivnih uputstava za montažu/demontažu, servisnih uputstava, kataloga rezervnih delova i interaktivnih animacija. Interaktivni sadržaj kreiran u SOLIDWORKS Composer softveru može se integrisati na websajt.

SOLIDWORKS MBD

Integrisano SOLIDWORKS 3D CAD softversko rešenje namenjeno za dimenzionisanje, tolerisanje i definisanje svih potrebnih proizvodnih informacija u okviru samog 3D modela, eliminišući 2D tehnički crtež u celokupnom procesu.

SOLIDWORKS Visualize

Jednostavan i lak za korišćenje render softver za sve tipove 3D modela.  

SOLIDWORKS Sustainability

Softver koji omogućava određivanje uticaja proizvoda na životnu sredinu korišćenjem LCA - Life Cycle Assessment kriterijuma.

SOLIDWORKS DraftSight Enterprise

Jednostavan 2D CAD softver sa naprednim funkcijama kao što su G-Code generator, Toolbox, itd.

Odoo CMS - a big picture

Dodatne pogodnosti

Besplatna SOLIDWORKS sertifikacija

SOLIDWORKS Education paket uključuje besplatno polaganje sledećih SOLIDWORKS sertifikata:

 • CSWA sertifikat - korišćenje osnovnih alata SOLIDWORKS 3D CAD softvera

 • CSWP sertifikat - korišćenje napredih alata SOLIDWORKS 3D CAD softvera

 • CSWPA-Sheet Metal - korišćenje alata za modeliranje limenih delova u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Weldments - korišćenje alata za modeliranje zavarenih konstrukcija u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Surfacing - korišćenje alata za modeliranje kompleksnih površina u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Mold Making - korišćenje alata za modeliranje alata za livenje plastičnih masa u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Drawing Tools - korišćenje alata za izradu 2D tehničkih crteža u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWA-Simulation - korišćenje osnovnih simulacionih alata u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWP-Simulation - korišćenje naprednih simulacionih alata u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWP-MBD - korišćenje MBD alata za dimenzionisanje i tolerisanje 3D modela u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWA-Sustainability - korišćenje alata za određivanje uticaja proizvoda na životnu sredinu u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

Dodatni sertifikati dostupni nastavnom osoblju:

 • TECE Exam - poznavanje osnovnih 3D CAD alata i pratećeg edukacionog materijala za predavanje osnova SOLIDWORKS 3D CAD softvera

 • SOLIDWORKS Accredited Educator Certification - poznavanje naprednih 3D CAD i simulacionih alata za predavanje naprednih funkcionalnosti SOLIDWORKS 3D CAD softvera

MySolidWorks portal

Đaci i studenti mogu besplatno pristupiti preko 600+ edukacionih video snimaka na MySolidWorks portalu. Video snimci su edukacionog karaktera i interaktivno pokazuju funkcionalnosti SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS Composer softvera...

Edukacioni materijal prilagođen studentima

SOLIDWORKS Education omogućava pristup besplatnom edukacionom materijalu u *.PDF formatu namenjenom za unapređivanje znanja i veština u SOLIDWORKS 3D CAD softveru, ali i za modeliranje delova i sklopova za tradicionalna studentska takmičenja (Formula student).

Želiš napredan 3D softver u svojoj srednjoj školi ili fakultetu?

Zakaži prezentaciju SOLIDWORKS-a već danas! 

Pošalji zahtev