SOLIDWORKS Education

Kompletno 3D CAD rešenje za srednje škole i fakultete

SolidWorks korisnici u Srbiji >>

SOLIDWORKS u edukaciji

SOLIDWORKS Education omogućava edukacionim ustanovama da pod specijalnim uslovima svoje đake i studente studente upoznaju i edukuju o svim mogućnostima i funkcionalnostima komercijalnog SOLIDWORKS softvera. U okviru EDU SOLIDWORKS paketa, edukacione ustanove dobijaju najmoćnije verzije SOLIDWORKS 3D CAD-a i drugih pratećih softvera.

 
 

Dodatne pogodnosti

Pored samih softverskih rešenja, paketa, edukacionim ustanovima je besplatno dostupne i sledeće pogodnosti:

 • SOLIDWORKS licence dostupne za kućnu upotrebu

 • Besplatna sertifikacija kako studenata, tako i nastavnog osoblja

 • Edukacioni materijal prilagođen studentima i nastavnom osoblju

 • Studentski pristup edukacionom MySolidWorks portalu sa preko 1000+ SOLIDWORKS lekcija

Dodatne EDU pogodnosti kao i uputstvo kako da ih iskoristite, saznajte na Solfins blogu (link ispod).

Softverska rešenja u edu paketu

Najkompletnija i najmoćnija verzija tradicionalnog SOLIDWORKS 3D CAD softvera, sa svim alatima i funkcionalnostima.

Bazično CAM rešenje integrisano u SOLIDWORKS interfejs koje đake i studente može uvesti u svet 2.5D i 3D glodanja, Struganja i High-Speed Machining-a (HSM).

Softversko rešenje namenjeno za upravljanje tehničkom i tehnološkom dokumentacijom. Integrisano je u SOLIDWORKS 3D CAD i Windows operativni sistem.

Najmoćnija verzija SOLIDWORKS Simulation paketa, omogućava statičku, dinamičku, linearnu, nelinearnu analizu, analizu vibracija, termalnu analizu, simulaciju mehanizama sa aspekta dinamike i kinematike,...

Omogućava naprednu simulaciju strujanja fluida u tehničkim sistemima.

Simulira proces injekcionog livenja plastičnih delova u alatima za livenje plastike. Ubrzava i olakšava proces dizajniranja plastičnih delova, alata za livenje plastike kao i određivanje parametara mašina za injekciono livenje plastike.

Napredno softversko rešenje za kreiranje 2D elektro šema i njihove realne reprezentacije u 3D okruženju. Podržava međusobnu integraciju 2D i 3D okruženja sa automatskim propagiranjem izmena.

Integrisano SOLIDWORKS 3D CAD softversko rešenje namenjeno za dimenzionisanje, tolerisanje i definisanje svih potrebnih proizvodnih informacija u okviru samog 3D modela, eliminišući 2D tehnički crtež u celokupnom procesu.

Jednostavan i lak za korišćenje render softver za sve tipove 3D modela.  

SOLIDWORKS Sustainability

Softver koji omogućava određivanje uticaja proizvoda na životnu sredinu korišćenjem LCA - Life Cycle Assessment kriterijuma.

SOLIDWORKS DraftSight Enterprise (kupuje se zasebno)

Jednostavan 2D CAD softver sa naprednim funkcijama kao što su G-Code generator, Toolbox, itd.

SOLIDWORKS PCB (kupuje se zasebno)

Napredno softversko rešenje namenjeno za projektovanje štampanih pločica, ali i optimizovano za rad sa SOLIDWORKS 3D CAD softverom. 

SOLIDWORKS Composer (kupuje se zasebno)

Softver namenjen za kreiranje interaktivnih uputstava za montažu/demontažu, servisnih uputstava, kataloga rezervnih delova i interaktivnih animacija. Interaktivni sadržaj kreiran u SOLIDWORKS Composer softveru može se integrisati na websajt.

Odoo CMS - a big picture

Dodatne pogodnosti

Besplatna SOLIDWORKS sertifikacija

SOLIDWORKS Education paket uključuje besplatno polaganje sledećih SOLIDWORKS sertifikata:

 • CSWA sertifikat - korišćenje osnovnih alata SOLIDWORKS 3D CAD softvera

 • CSWP sertifikat - korišćenje napredih alata SOLIDWORKS 3D CAD softvera

 • CSWPA-Sheet Metal - korišćenje alata za modeliranje limenih delova u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Weldments - korišćenje alata za modeliranje zavarenih konstrukcija u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Surfacing - korišćenje alata za modeliranje kompleksnih površina u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Mold Making - korišćenje alata za modeliranje alata za livenje plastičnih masa u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWPA-Drawing Tools - korišćenje alata za izradu 2D tehničkih crteža u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWA-Simulation - korišćenje osnovnih simulacionih alata u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWP-Simulation - korišćenje naprednih simulacionih alata u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWP-MBD - korišćenje MBD alata za dimenzionisanje i tolerisanje 3D modela u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

 • CSWA-Sustainability - korišćenje alata za određivanje uticaja proizvoda na životnu sredinu u SOLIDWORKS 3D CAD softveru

Dodatni sertifikati dostupni nastavnom osoblju:

 • TECE Exam - poznavanje osnovnih 3D CAD alata i pratećeg edukacionog materijala za predavanje osnova SOLIDWORKS 3D CAD softvera

 • SOLIDWORKS Accredited Educator Certification - poznavanje naprednih 3D CAD i simulacionih alata za predavanje naprednih funkcionalnosti SOLIDWORKS 3D CAD softvera

MySolidWorks portal

Đaci i studenti mogu besplatno pristupiti preko 600+ edukacionih video snimaka na MySolidWorks portalu. Video snimci su edukacionog karaktera i interaktivno pokazuju funkcionalnosti SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS Composer softvera...

Edukacioni materijal prilagođen studentima

SOLIDWORKS Education omogućava pristup besplatnom edukacionom materijalu u *.PDF formatu namenjenom za unapređivanje znanja i veština u SOLIDWORKS 3D CAD softveru, ali i za modeliranje delova i sklopova za tradicionalna studentska takmičenja (Formula student).

Pristup besplatnim SolidWorks resursima

Za sve SOLIDWORKS Education klijente na godišnjem održavanju Solfins je pripremio detaljan vodič za korišćenje svih SolidWorks resursa dostupnih EDU klijentima na godišnjem održavanju.

Želiš napredan 3D softver u svojoj srednjoj školi ili fakultetu?

Zakaži prezentaciju SOLIDWORKS-a već danas! 

Pošalji zahtev