3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 626 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 755 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1033 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 766 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 650 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 589 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 531 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 570 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 598 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA V5 SKETCHER

септембар 2018 — 779 views Catiakursevi i obuke

BESPLATNA CATIA V5 STUDENTSKA LICENCA

септембар 2018 — 1137 views Catia V5kursevi i obuke

SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF)

август 2018 — 963 views kursevi i obukeSolidWorks

SolidWorks Piping – projektovanje cevovoda u SolidWorks softveru (PIPE)

август 2018 — 1387 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje kalupa i alata za livenje - SolidWorks Mold (MOLD)

август 2018 — 2154 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD)

август 2018 — 979 views kursevi i obukeSolidWorks

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 987 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks

Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT)

август 2018 — 1187 views kursevi i obukesheet metalSolidWorks

Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW)

август 2018 — 1903 views kursevi i obukeSolidWorks

Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW)

август 2018 — 3887 views kursevi i obukeSolidWorks