3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 291 views CAMCatiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 298 views CAMCatiasolidworks kursevi

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 313 views CAMCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 SKETCHER

септембар 2018 — 481 views Catiasolidworks kursevi

BESPLATNA CATIA V5 STUDENTSKA LICENCA

септембар 2018 — 729 views Catia V5solidworks kursevi

Modeliranje delova kompleksne geometrije - površine

август 2018 — 577 views SolidWorkssolidworks kursevi

Projektovanje cevovoda - Piping

август 2018 — 877 views SolidWorkssolidworks kursevi

Projektovanje alata za livenje plastičnih masa - Mold Design

август 2018 — 1219 views SolidWorkssolidworks kursevi

Zavarene konstrukcije

август 2018 — 587 views SolidWorkssolidworks kursevi

Programiranje CNC mašina - SolidCAM obuka

август 2018 — 7531 views CAMSolidCAMsolidworks kursevi

SOLIDWORKS Simulacije

август 2018 — 646 views Simulation FEA FEMSolidWorkssolidworks kursevi

Konstruisanje delova od lima

август 2018 — 673 views sheet metalSolidWorkssolidworks kursevi

SOLIDWORKS napredna obuka

август 2018 — 1117 views SolidWorkssolidworks kursevi

SOLIDWORKS osnovna obuka

август 2018 — 2234 views SolidWorkssolidworks kursevi