Arhitektonsko projektovanje metalnih konstrukcija, fasada i objekata na SolidWorks platformi
Dizajn, simulacije, optimizacija i tehnička dokumentacija za proizvodnju i montažu

Kada projektujemo objekte bilo koje namene, a koji uključuju čelične konstrukcije i metalne limove, suština kvaliteta projekta leži u njegovoj spremnosti da bude upućen na proizvodnju i nabavku svih elemenata koje smo predvideli i usaglasili sa investitorom, kao i za brzo generisanje neophodne dokumentacije za izvođenje i montažu.

U međuvremenu, možemo značajno smanjiti masu objekta, utrošak materijala i sve prateće troškove (transport, montaža, elementi koji nose i prenose opterećenja) pomoću brzih i preciznih softverskih simulacija umesto "ručnih" proračuna u nekoliko iteracija koje svojim uštedama verovatno ne bi uspele da nadomeste vreme i resurse koje u njih uložimo.

Zašto "mašinski" softver za arhitekturu?

zato što pravi razliku na savremenim projektima!

 
 

Zato što možete raditi u 1:1 svaki detalj - jer centimetri nekad nisu dovoljno precizni..

Odoo - Sample 2 for three columns

Zato što jedna 3D platforma nosi skice, tehničku dokumentaciju, vizuelizaciju, CFD i MKE simulacije, elektro projektovanje, upravljanje dokumentacijom..

Odoo - Sample 3 for three columns

Zato što ima stotine inženjera korisnika SolidWorks softvera u Srbiji..

Kada "mašinski" softver pobeđuje "arhitektonski"?

Ukratko: svuda gde su milimetri umesto centimetara, ili, gde su metal, staklo, plastika umesto betona i opekarskih proizvoda

Odoo - Sample 1 for three columns

Dodaci na fasadi objekta

Treba da postavite natpis na objekat? Možete ga napraviti u svom softveru uz puno muke, ili napraviti skicu koju će zatim da "interpretiraju" izvođači.. Ili.. Možete jednostavno kreirati poseban projekat u SolidWorks softveru, predvideti i testirati svaki detalj, i poslati u radionicu na izradu. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Slobodne konstrukcije u prostoru

Želite da date svoj pečat nekom objektu? Učestvujete na konkursu ili tenderu za izradu novog gradskog repera ili spomenika? Pobednik konkursa traži izradu projektne dokumentacije za svoje delo? Sa SolidWorks softverom rešićete i najkompleksniji zahtev i najoriginalnije ideje - bez povećanja troškova u radionici zbog viška škarta "jer je sve nešto ukrivo".

Odoo - Sample 3 for three columns

Kompletni objekti

Kada za SolidWorks kažemo - kompletni, to zaista to i znači. To jest, u ovom softveru možete projektovati noseći konstruktivni sklop, rešetke, zavarene konstrukcije, oplatu, limove, ali i sve dodatne elemente koji se tiču brendiranja. Ovo je naročito zgodno za objekte kao što su benzinske pumpe, montažni čelični objekti, hladnjače, savremeni ugostiteljski i sportski objekti, itd.

Odoo - Sample 1 for three columns

Klasične arhitektonske konstrukcije

Kada je ovakva konstrukcija mala, možete je naručiti vašem bravaru. Ali, ova konstrukcija je zapravo pokriveni atrijum višespratnog objekta... Da li ćete i to prepustiti da projektuju majstori ili želite da budete sigurni u svaki detalj, od veze sa osnovnom konstrukcijom, do provere opterećenja i definisanja svih elemenata kako se gradilište ne bi pretvorilo u nešto što liči više na autootpad ili groblje brodova sa nebrojenim rizicima zbog varenja, brušenja, buke..

Odoo - Sample 2 for three columns

Projektovanje ventilisanih fasada

Ovu uslugu uvek možete platiti izvršiocima posla ili proizvođaču fasada. Ali, možete dodati vrednost svojim uslugama tako što ćete uzeti jednostavan i efikasan softver sa potpunom bibliotekom svih mogućih elemenata (profila, zavrtanja, veza), poslati detaljnu tehničku dokumentaciju u proizvodnju, i ostati suveren autor kompletnog projekta.

Odoo - Sample 3 for three columns

Kad god vam traže "dizajnersko" rešenje "mašinskih" projekata

Sajamski štandovi, brendiranje objekata i fasada, nadogradnje od lakih montažnih konstrukcija... Sve su to projekti koji se prave od metalnih profila, limova, ploča od plastike, na CNC mašinama, sa mnogo zavrtanja i varova, uz često veoma kompleksnu montažu i bez mogućnosti za popravkama na licu mesta. SolidWorks softver ovde dominira jer ideje direktno pretvara u proizvodnu dokumentaciju zajedno sa uputstvima za montažu.

Ali kako to onda izgleda u realnosti?

Primeri projekata solfins klijenta - Ralex, Jagodina

Kako vam SolidWorks donosi profit?

U komunikaciji sa klijentom

Odoo CMS - a big picture

Dizajn

Brzo skiciranje projekta, generisanje 3D modela i predstavljanje ideja klijentu. Zbog kompletnog 3D prikaza omogućena je jednostavna komunikacija koja otklanja komplikacije sa kasnijim nesporazumima.

+ ne treba vam "Sketch" softver, i ne treba vam previše vremena da predstavite ideju sa sitnim detaljima koji daju teksturu konstrukciji - jednostavno uvezite zavrtnje, nosače, okove iz SolidWorks biblioteka već u prvoj skici projekta.

Procena troškova

Baš zato što sve obavljate na jednoj softverskoj platformi, svaka izmena koju napravite već u skici ostavlja direktan trag na proračun materijala i troškova.

+ SolidWorks ne obračunava samo "jednostavne" troškove količine materijala ili mase za transport.. Sa SolidWorks softverom vi odmah imate i vreme potrebno za izradu, angažovanu mašinu, potreban alat, i sve ono što čini procenu troškova preciznom, sa obračunatim svim utrošenim resursima na koje često zaboravljamo pa ili pravimo nerealno nisku ili (u pokušaju da se zaštitimo) previše visoku ponudu koja će odbiti klijenta.

Renderi

Video i Fotorealistični renderi su mač sa dve oštrice. U prvi mah mogu da impresioniraju klijenta i da sve teče kao "po loju", a već u sledećem koraku kada lepe slike treba pretvoriti u realan projekat za izvođenje bajka ume da se rasprši..

+ Sa SolidWorks rešenjima render dobijate iz detaljnog projektnog rešenja umesto obratno, i nikakvih nesporazuma nema. Kakav render? Vrhunski! Sa svim detaljima koji vas čekaju u vašem SolidWorks projektu.

3D štampa maketa - jer SolidWorks fajlovi generišu .stl i step fajlove koje koriste svi 3D štampači
Odoo CMS - a big picture

U razradi projekta

Odoo CMS - a big picture

Konačan projekat

Nema potrebe da idejno rešenje ponovo crtate u CAD softveru. Sa SolidWorks 3D CAD idejno rešenje je već tu i spremno za dodavanje svih detalja za zaokruženo inženjersko rešenje.

+ nema naknadnog rešavanja konstrukcije i dizajna koje klijent ponovo treba da odobrava pošto ste kasnije utvrdili da neko rešenje možda neće biti bezbedno.

Testiranje

SolidWorks simulacije ne samo da omogućavaju standardno testiranje konstrukcija (i svakog pojedinačnog dela), već vam daju mogućnost da zadate softveru da optimizuje masu konstrukcije, da proveri funkcionalnost nekog sklopa, itd.

+ statički proračun često nije dovoljan za brojne tipove čeličnih konstrukcija a svaka izmena bilo kog elementa utiče na stabilnost i bezbednost - softver sve varijacije uradi za minut ili 10 minuta, zavisno od složenosti konstrukcije

Upravljanje projektom

Ako radite klasične arhitektonske objekte jedan dodatak na objektu može da predstavlja veliki zastoj i nepredviđene troškove. Uostalom, dovoljno je naporno pronaći nekog da uradi projekat metalne konstrukcije, pa onda i nekog ko će to da napravi i montira. 

+ sa SolidWorks projektom na "USB"-u nema tajni za onog ko računa vreme rada i tip montaže, te gantograme svojih projekata možete predvideti i ispuniti precizno i bez iznenađenja.
Odoo image and text block

Solfins obuka za simulacije

Ne morate biti profesionalac za simulacije - dovoljno je da imate profesionalni softver i osnovna uputstva kako da ga koristite za svoje projekte.

Solfins inženjering vrši usluge simulacija i proračuna, kako za svoje projekte za domaće i strane klijente, tako i za njihove projekte.

Ovo iskustvo možemo pretočiti u specijalizovanu obuku za vaše inženjere, vaše projekte i materijale, a dalje možete i sami..

Solfins 3D Akademija >

Odoo image and text block

Simulacije metalnih konstrukcija

SolidWorks rešenja podrazumevaju više opcija za primenu simulacija:

  • npr. već SolidWorks 3D CAD softver u Premium paketu sadrži i dobar deo SolidWorks Simulation Standard paketa za simulacije

  • naprednije simulacije mogu se dobiti kroz SolidWorks Simulation Professional ili SolidWorks Simulation Premium softvere uz SolidWorks 3D CAD

  • uz SolidWorks 3DEXPERIENCE pakete moguće je koristiti i SIMULIA softverske alate na 3DEXPERIENCE platfromi

U proizvodnji

Odoo CMS - a big picture

Dokumentacija za proizvodnju

S obzirom da se čelične konstrukcije izrađuju u radionicama i donose "na objekat" samo radi montaže, važno je da u radionicu stigne kompletna tehnička dokumentacija - koja se u SolidWorks softveru dobija iz 3D modela "na klik".

+ mašine u radionicama koriste CAM softvere koji informacije za rad mašina crpe iz 3D CAD "Solid" Modela, to jest iz SolidWorks fajlova.

Proizvodnja

materijale i Neke elemente obezbeđujete kroz nabavku (zavrtnji, profili, okovi, itd), neke treba da prekrojite, a neke treba da proizvedete kroz više operacija (sečenje, brušenje, bušenje, zavarivanje). 

+ SolidWorks ima u svojim bibliotekama sve što možete naručiti kod bilo kog dobavljača i jasno razdvaja izvor svakog elementa, uz generisanje svih potrebnih informacija za one elemente koje treba da napravite.

Komunikacija sa majstorima

Imajte na umu da je lako skicirati suticanje zidova, poziciju vrata i prozora, uz par grubih kota u centimetrima. Ali kada radite projekat koji uključuje metalne elemente radi se u milimetrima, nekad i sa 10 ili 50 elemenata po kvadratnom metru - i to složene geometrije u prostoru. To ne možete na brzinu da skicirate a da bude čitljivo...

+ Sa SolidWorks softverom svaka "skica" dobija se tako što rotirate 3D model kako vam odgovara, izaberete prikaz (aksonometrija, izometrija, transparentni ili ekplodirani model, itd), i jednostavno pošaljete sliku (.jpg, png) ili štampate na papiru.

Na objektu

Odoo CMS - a big picture

Montaža

Isto kao što smo detaljno kreirali informacije za nabavku, proizvodnju i procenu troškova, tako ćemo lako napraviti i uputstva za montažu.

+ sa SolidWorks softverom Uputstva za montažu možemo kreirati paralelno sa razradom projekta - tako nećemo zaboraviti ni jedan važan detalj za konačni redosled operacija u montaži, ali, ono dragoceno - svaka izmena na projektu automatski će se propagirati u generisanoj dokumentaciji za montažu.

Održavanje

Karakteristično za čelične konstrukcije jeste i to što ne mogu tek tako da se predaju na održavanje bilo kome jer mora da se vodi računa o hemikalijama koje se koriste za čišćenje, o prepoznavanju znakova korozije i zamora materijala, itd.

+ SolidWorks 3D model, i dokumentacija koju smo generisali za održavanje, sadržaće sve bitne informacije za osnovno održavanje i jednostavne popravke - zna se koji tip zavrtnja gde ide, kolika je potrebna dužina zakivke, itd. tako je uvek moguće preračunati i troškove prema aktuelnim cenama.

Servis i reparacije

Koliko god kvalitetno da uradite svoj projekat, uvek postoji mogućnost da se neki deo mehanički ošteti, ili da ga je preventivno potrebno zameniti. To u praksi često znači kopanje po papirima, a deo je izmenjen naknadno i mora se meriti na licu mesta, a merenje mora biti sasvim precizno jer se ne može posle i prekrajati na licu mesta...

+ SolidWorks 3D model uvek čuva informacije za ponovnu nabavku ili proizvodnju svakog pojedinačnog dela konstrukcije, zajedno sa svim operacijama koje je potrebno izvesti.

Više od BIM-a: Projektovanje na 3DEXPERIENCE platformi!

 
 

Za one koji traže SVE
od svog softverskog rešenja!

3DEXPERIENCE platforma je jedno, bezbedno mesto, dostupno sa svake lokacije i svakog uređaja, sa stotinama specijalizovanih aplikacija za projektovanje, planiranje gradnje, proizvodnju svih elemenata, upravljanje projektima, komunikaciju na projektima, povezivanje inženjerskih timova međusobno i sa drugim sektorima - prodaja, marketing, montaža, proizvodnja..

3DEXPERIENCE za projektante i graditelje >

Šta još možete projektovati sa SolidWorks softverom?

zamislite ceo biro na jednoj softverskoj platformi

SolidWorks platforma

specijalizovana rešenja za sve vaše projekte

Tražite efikasno softversko rešenje za svoje projekte?

Solfins isporučuje konsalting, softver, implementaciju, obuku, tehničku podršku..

Smanjenje potrošnje materijala i mase u sklopovima (VIDEO)
Primena modula za optimizaciju u SolidWorks Simulation softveru