SOLIDWORKS 2021 NOVOSTI
Šta donosi nova verzija SolidWorks platforme za 2021. godinu?

Godina 2020. u kojoj izlaze SolidWorks rešenja u verziji 2021, predstavlja i prekretnicu u ponudi kompanija SolidWorks i Dassault Systemes.. Naime, SolidWorks korisnici dobili su mogućnost potpune integracije svojih SolidWorks rešenja sa jedinstvenom 3DExperience platformom

Pored standardnih dekstop 3D CAD i drugih rešenja, u ponudi su i novi softverski paketi koji uključuju desktop i/ili cloud softverske licence za objedinjavanje inženjerskog sa drugim sektorima u organizacijama (menadžment, prodaja, marketing).

 
 

Novi SolidWorks

Nove funkcionalnosti

Nove integracije

Uvodna reč direktora kompanije SolidWorks..

Još jednostavniji rad

Unapređenja korisničkog iskustva

 
 

Korisničko iskustvo

Večita borba između preglednosti i jednostavnosti korišćenja sa jedne strane, i dostupnosti svih potrebnih alata u interfejsu sa druge, bliži se pomirenju i u novoj verziji - optimizacijom pristupa nekim alatima koji pomažu u efikasnijem radu.

 
 

Tehnički crteži

U novoj verziji dalje su napređene performanse eksportovanih tehničkih crteža u SolidWorks softveru tako da operacije pomeranja, zumiranja i slično, teku bez karakterističnih kratkih zadrški - simultano sa pokretima miša.

 
 

Tehnički crteži (detalji)

Dalje unapređenje alata Detailing Mode za lakšu izradu tehničkih crteža koji se prvi put pojavljuje u SolidWorks 2020 verziji - sada sa novim alatima za dodavanje informacija na tehničke crteže.

 
 

Projektovanje limenih delova

Korisna alatka za dodavanje oblikovanih ivica na već savijene limene delove sa jednostavnim podešavanjima oblika i uglova, naravno, uz dalje propagiranje na razvijenim formama za proizvodnju i tehničku dokumentaciju.

 
 

Alati za jednostavniji rad sa sklopovima

Reorganizacijom menija za praćenje parova i povezanih elemenata u sklopovima sada je još jednostavnije pronaći odgovarajući deo u sklopu, i doneti dobre odluke o tome kako rešiti uticaj izmene jednog dela sklopa na ostale delove.

 
 

Unapređenje performansi sklopova

Poslednjih godina SolidWorks dosta ulaže u razvoj boljih rešenja za efikasniji rad sa velikim sklopovima, kako u vezi sa brzinom otvaranja i reakcije sklopa na pokrete miša, tako i na fokusiranje na određene zone ili delove u sklopu.

Saznaj sve o SolidWorks 3D CAD rešenju i traži ponudu!

Elektroprojektovanje u SolidWorks softveru

Unapređenja korisničkog iskustva

 
 

SolidWorks Electrical

S obzirom na sve veće interesovanje za proizvode koji integrišu mašinske i elektro komponente, SolidWorks unapređuje i ožičavanje proizvoda, kako u toku projektovanja tako i u fazi eksporta elektro šema za proizvodnju.

SolidWorks Electrical >

 
 

Unapređeno kabliranje proizvoda

Kratki primer u ovom videu prikazije jednostavnost vođenja kablova po vođicama kućišta, koje automatski dodaje neophodne dimenzije kablovima u 3D modelu i dalje u dokumentaciji za proizvodnju.

Upravljanje dokumentacijom i poslovanjem

Organizujte rad u SolidWorks-u

 
 

SolidWorks PDM

Upravljanje dokumentacijom

Korisnici popularnog SolidWorks rešenja za upravljanje dokumentacijom u novoj verziji dobijaju još više opcija za prilagođavanje PDM-a svojim potrebama.. Naročita pažnja posvećena je i vizuelnom utisku interfejsa tako da omogući bolju preglednost i efikasniju komunikaciju na projektima.

SolidWorks PDM >

 
 

SolidWorks Manage

Upravljanje procesima i poslovanjem

Savremeno SolidWorks rešenje za upravljanje projektima dobija nove funkcionalnosti i opcije u novog generaciji softvera koji omogućavaju još preciznije definisanje projekata u cilju bolje organizacije i praćenja izvršenja aktivnosti.

SolidWorks Manage >

Komunikacija i prezentacija proizvoda

Specijalizovani SOLIDWORKS proizvodi

 
 

SolidWorks Visualize

Poseban softver za vizelizaciju proizvoda integrisan je sa SolidWorks 3D CAD softverom već nekoliko godina. Nova verzija donosi zanimljive alate koji prate trendove u industriji kao što je problem realnog prikazivanja 3D štampanih tekstura i sl.

SolidWorks Visualize >

 
 

SolidWorks Composer

Softver za kreiranje profesionalnih upustava i servisne dokumentacije u novoj verziji dobio je opcije za bolje raspoređivanje potrebnih prozora sa alatkama koje želite da imate pred sobom u svakom trenutku dok pravite odgovarajuće 3D prikaze proizvoda i pojedinih elemenata.

SolidWorks Composer >

 
 

SolidWorks MBD

Specijalizovano rešenje za komunikaciju svih neophodnih informacija za proizvodnju nastavlja da se unapređuje i u radu sa neutralnim fajlovima kao što je STEP..

SolidWorks MBD >

 
 

SolidWorks CAM

Budući da je zamišljen kao CAM produžetak SolidWorks softveru za jednostavnije mašinske operacije, nova verzija omogućava kreiranje jasne i pregledne baze standardnih operacija koje se koriste u vašim procesima kako bi se dramatično uštedelo na vremenu pripreme modela za proizvodnju.

SolidWorks CAM >

 
 

eDrawings

Besplatni 3D pregledač fajlova takođe je unapređen u novoj SolidWorks generaciji softvera, i to sa dodatnim alatima za pregled, merenje i analizu 3D modela čak i ako nemate instaliran drugi profesionalni 3D softver na računaru.

Preuzmi besplatno >

SolidWorks Simulacije

virtuelno testiranje proizvoda

 
 

SolidWorks Simulation

Nova verzija FEA simulacija omogućava brže podešavanje parametara za proces virtuelnog testiranja proizvoda.

SolidWorks Simulation >

 
 

SolidWorks Flow Simulation

Jedan od primera unapređenja CFD simulacija jeste i virtuelno testiranje kretanja fluida kroz rotirajuće elemente (u turbinama, ventilatorima i sl).

SolidWorks Flow Simulation >

 
 

SolidWorks Plastics

Dvoslojno brizganje? Može u novoj verziji softvera. Na primeru pogledajte kako izgleda ulivanje mekanije obloge preko krute plastike.

SolidWorks Plastics >

SolidWorks + 3DEXPERIENCE Platforma

3DEXPERIENCE WORKS

 
 

Nova epoha 3D tehnologije

Komunikacija kao ključ uspeha

Nova verzija SolidWorks softvera dostupna je i u paketima sa korisničkim pristupom 3DEXPERIENCE platformi - postavite ideju ili projekat, napravite odgovarajuće radno okruženje, okupi tim na platformi, podelite ključne informacije, jednostavno svakodnevno komunicirajte, lako prebacujte projekat iz faze u fazu, napravite sinergiju do poslednjeg detalja proizvoda i ponudite kvalitet i inovativnost kakav konkurencija ne može da stigne - možda samo zato što nema odgovarajuće alate za ovakav timski rad..

 
 

Projektovanje na oblaku

3DEXPERIENCE 3D CAD softveri

Integracija SolidWorks rešenja sa 3DEXPERIENCE platformom podrazumeva i pristup sasvim novim alatima za 3D modelovanje direktno na platformi - kroz pretraživač vašeg računara ili tableta!

Upoznaj SolidWorks na oblaku - 3DEXPERIENCE WORKS paketi

VIDEO prvog predstavljanja SOLIDWORKS 2021

 
 
Instalacija DraftSight Standard i Professional klijenta
Standalone licenciranje