3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 589 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 531 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 570 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 598 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA V5 SKETCHER

септембар 2018 — 779 views Catiakursevi i obuke