SolidWorks 2022 NOVOSTI

Upoznajte unapređenja u SolidWorks softverima u verziji za 2022. godinu
15. септембар 2021. by
SolidWorks 2022 NOVOSTI
Solfins doo, Mladen Bogićević
| No comments yet

SolidWorks 2022

Seminari na Srpskom i engleskom jeziku

 
 

SolidWorks 2022 - Svetska premijera

Solidworks globalno predstavljanje nove verzije

16. septembra 2021. godine predstavljena je nova verzija SolidWorks rešenja: povezivanje sa 3DEXPERIENCE platformom, SolidWorks 3D CAD nove funkcionalnosti i unapređenja performansi, novosti u drugim SolidWorks rešenjima kao što su Electrical, PDM, Manage, Simulation, Flow Simulation, Plastics, Visualize, Inspection.. 

Solfins SEMINAR - SolidWorks 2022

VELIKI godišnji Solfinsov seminar o SolidWorks novostima

Samo par nedelja nakon svetske premijere Solfins će vam predstaviti novosti u SolidWorks rešenjima.

Prijavite se za seminar 26. oktobra - održava se onlajn!

Učešće omogućeno besplatno za sve zainteresovane:

Prijave za seminar na srpskom>

TOP 5 RAZLOGA ZA SOLIDWORKS 2022!

Odoo - Sample 2 for three columns


3DEXPERIENCE SolidWorks

Uz SOLIDWORKS Connected ostvarite direktnu povezanost vašeg SolidWorks softvera sa 3DEXPERIENCE platformom.

PREMIJERA 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 2022x:

23 NOVEMBAR 2021!

3DEXPERIENCE SolidWorks CLOUD paketi >

 
 

Odoo - Sample 2 for three columns


Projekti na oblaku

Upravljanje podacima u cloud-u otvara potpuno novi nivo efikasnosti i transparentnosti projekata - na 3DEXPERIENCE platformi 3D sadržaji dostupni su i korisnicima koji nemaju inženjerske softvere - menadžmentu, nabavci, prodaji, marketingu..

3DEXPERIENCE SolidWorks CLOUD paketi >

 
 

Odoo - Sample 1 for three columns


CAD alati za vajanje na oblaku

3D Sculptor je novi alat na 3DEXPERIENCE platformi komplementaran sa vašim SolidWorks softverom i dostupan u SolidWorks Cloud paketima. 

Reč je o "Sub-D modeling" rešenju koje je deo 3DEXPERIENCE Works ponude koje služi za kreiranje organske složene geometrije i kompleksnih površina intuitivno i brzo. 

3DEXPERIENCE SolidWorks CLOUD paketi >

 
 

Odoo - Sample 2 for three columns


Simulacije bez ograničenja

Integracija sa 3DEXPERIENCE platformom pored standardnih SolidWorks rešenja za simulacije otključava i SIMULIA alate pa možete virutuelno testirati bilo šta - konstrukciju, zamor materijala, fluide, termalne uticaje, vibracije, elektromagnetna zračenja, zvuk, kompleksne nelinearne scenarije..

 
 

Odoo - Sample 1 for three columns

Nove opcije za instalacije i administraciju na daljinu

U skladu sa potrebama trenda rada na daljinu, i administracije licenci timova i korisnika na različitim lokacijama nova verzija donosi opciju instalacije i administracije licenci na daljinu - direktno sa SolidWorks servera bez potrebe za korišćenjem kompanijskog VPN-a

 
 

SVE Novosti u SolidWorks vERZIJAMA NEKOLIKO GODINA UNAZAD uvek su vam na SOLFINS SAJTU!

PODSETNIK - NOVOSTI U SOLIDWORKS REŠENJIMA OD 2018. GODINE

 
 

Kratki pregled novosti u SolidWorks verzijama od 2018. do 2021. godine

Detaljniji prikaz novosti u različitim verzijama SolidWorks softverskih rešenja možete pratiti i na Solfins sajtu - na SolidWorks blogu:

SolidWorks noviteti od 2016. do danas >

Novosti u SolidWorks 3D CAD 2022 verziji

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređene performanse otvaranja i rada sa sklopovima

 • Još brže otvaranje, zatvaranje i čuvanje sklopova sa unapređenim performansama

 • Brže otvaranje podsklopova pomoću moda za pregledanje velikih sklopova - "Large Design Review mode": iz vašeg sklopa u Large Design Review mode, otvorite podsklopove ili takođe u Large Design Review mode ili u "resolved mode".

Prednosti: Radićete brže sa velikim sklopovima kroz unapređen radni proces i unapređene performanse.

Odoo - Sample 2 for three columns

Još bolji Detailing Mode

 • Dodajte novi Standard Views i Hole Tables, i otvorite bilo koji crtež u Detailing Mode, bez obzira na to kad je poslednji put bio sačuvan.

 • Pristupite kroz Detailing mode svim crtežima bez obzira na SOLIDWORKS verziju u kojoj ste ih sačuvali, bez obzira da li ste ih ili ne sačuvali u Detailing mode.

 • Otvorite crteže u Detailing mode direktno iz sklopa u Large Design Review mode-u.

Prednosti: Uštedite vreme kada otvarate i dorađujete crteže.

Odoo - Sample 3 for three columns

Efikasnije dimenzionisanje i definisanje tolerancija

 • Radite direktno na "graphics area" vođeni korisničkim interfejsom - ćeliju po ćeliju.

 • Kreirajte okvire tolerancija prema ISO 1101:2017 i povezanim standardima kao što su ISO 2692, ISO 5458, ISO 5459, i ISO 8015.

Prednosti: Radite brže i intuitivnije kada definišete tolerancije na svojim projektima.

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Hibridno modelovanje

 • Kreirajte hibridne solid ili površinske modele koji uključuju mesh ili obično BREP geometriju.

 • Kombinujte prednosti podataka iz mesh-a sa preciznim parametarskim feature-ima iz vašeg solid modela.

Prednosti: Štedite vreme kada radite sa "mesh" geometrijom uz pomoć "hybrid modeling" opcija.

Odoo - Sample 2 for three columns

Unapređenja u modelovanju partova

 • Jednostavno kreirajte feature u Stud Wizard-u.

 • Kreirajte obostrane skice u odnosu na linije podele - istovremeno.

 • Mirror-ujte geometriju u dva plana istovremeno umesto jednu po jednu.

 • Lakše dođite do željene vizuelizacije modela uz realističnije prikaze.

Prednosti: brže i još jednostavnije dođite do željene geometrije.

Odoo - Sample 3 for three columns

Podrška za krojne liste u BOM tabelama

 • Kreirajte detaljne krojne liste u BOM tabelama tačno onako kako želite da se pojavljuju - automatski ili ručno.

 • Kreirajte balonirane prikaze za weldment podsklopove sa aktivnim BOM linkovima.

 • Kreirajte detaljne krojne liste za sve BOM tipove, ne samo za "indented BOMs".

Prednosti: Iskoristite unapređene BOM funkcionalnosti uz unapređenja za krojne liste.

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Definisanje i upravljanje konfiguracijama

 • Create table-driven parts with SOLIDWORKS-native tables without the need for Microsoft® Excel.

 • Kreirajte tabelarno definisane partove direktno u SolidWorks tabelama bez potrebe za korišćenjem Microsoft® Excel tabela.

 • Uštedite vreme i živce kroz automatizaciju kreiranja tabela konfiguracija kada partovi ili sklopovima imaju više konfiguracija.

 • Budite fleksibilniji u radu sa dodatnim funkcionalnostima kroz Configuration Table koji nije dostupan u Modify Configurations dialog-prozoru.

Prednosti: Uštedite vreme kada pravite konfiguracije uz pojednostavljene integrisane procese rada direktno u SolidWorks okruženju.

Odoo - Sample 2 for three columns

Projektovanje zavarenih i ostalih konstrukcija u Weldment-u

 • Jednostavno dodajte zatvaranje cevi kružnih, kvadratnih i drugih profila u Structure System-u.

 • Uštedite vreme kroz definisanje geometrije elemenata veze koje koristite više puta i dodajete na partove koji čine konstruktivni sistem.

 • Igrajte se funkcijama i metodama kao što su "Between Points Member" i "Up to Members" za automatizaciju projektovanja zavarenih i drugih konstrukcija.

Prednosti: Brže i jednostavnije do "weldment" sklopova.

Odoo - Sample 3 for three columns

Unapređene performanse importa DXF i DWG fajlova

 • Otvorite još brže DXF™ ili DWG fajlove u part sketch-u.

 • Brže otvorite i STEP fajlove.

 • Brže prikazivanje 3D tekstura i "silhouette edges".

Prednosti: Radite brže i fokusiranije uz unapređenja performansi za svaki vaš klik u trenutku importa i prikazivanja modela.

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Improved Collaboration and Data Sharing

 • Ubrzajte inovacije i proces odlučivanja povezivanjem SolidWorks 3D CAD-a sa Cloud 3DEXPERIENCE platformom gde možete jednostavno da upravljate i razmenjujete svim relevantnim podacima uz timski rad na potpuno novom nivou

 • Korisnici 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS integracija pristupaju komandama na 3DEXPERIENCE platformi sa više lokacija unutar samog SolidWorks interfejsa kao što su: File Menu, Command Manager i Context menu..

Prednosti: Budite konkurentniji uz 3DEXPERIENCE Works softverske pakete koji omogućavaju transparentnu povezanost CAD i ne-CAD korisnika.

Odoo - Sample 1 for three columns

Component Patterns

Component Patterns je funkcionalnost koja omogućava šablonsko pozicioniranje komponenti sklopova na inteligentniji način za brži rad.

Odoo - Sample 1 for three columns

Nove prečice na "S" i "Q" tasterima

Pretraga je integrisana u meniju koji je dostupan preko "S" tastera, dok "Q" taster otvara kompletan prikaz referenci geometrije komponenti.

Odoo - Sample 1 for three columns

Otvorite brzo Detailing Mode crteža iz LDR-a

Za pola minuta pređite iz LDR Assembly u povezane tehničke crteže u Detailing Mode-u - without resolving any components.

Odoo - Sample 1 for three columns

Još brže otvaranje sklopova (~40%)

Nova verzija donosi značajna unapređenja performansi prilikom otvaranja, zatvaranja i čuvanja fajlova - uključujući Fully Resolved i LDR Sub-Assemblies funkcionalnosti.

Odoo - Sample 1 for three columns

Quick Mate Toolbar

Brzo i jednostavno gradite svoje sklopove i dodajte finalna podešavanja sklopa prema zadatim okvirima i ograničenjima.

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Novi dizajn notifikacija

Promenjeni su i ujednačeni stilovi prikaza različitih notifikacija koje dobijate u toku rada - novi i pregledniji "Message Bars".

Odoo - Sample 1 for three columns

Sve o SolidWorks 3D CAD

SolidWorks se uči na fakultetima i školama, najviše firmi ga koristi, najviše inženjera poznaje, ima najbolje i najproduktivnije korisničko okruženje i najlakši je za učenje.. Upoznaj softver i traži ponude:

Novosti u SolidWorks 3D CAD Routing i ELECTRICAL softveru u 2022 verziji

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Brže 3D elektro rutiranje

 • Značajno ubrzajte rutiranje 3D žica, kablova i kablovskih snopova u projektovanju vaših mašina i proizvoda.

 • Brzo testirajte više ideja u razvojnim i projektnim ciklusima uz pomoć bržeg rutiranja kablova.

Prednosti: Ubrzajte elektroprojektovanje i izmene u dizajnu.

Odoo - Sample 2 for three columns

Brži rad na velikim elektroprojektima

 • Ubrzajte najčešće komande kao što su: copy, paste, delete, i undo.

 • Brže radite izmene projekta iz šematskih prikaza u 3D modelu.

 • Jednostavno projektujte brže velike elektroprojekte.

Prednosti: Uštedite vreme kada radite na velikim elektro projektima.

Odoo - Sample 3 for three columns

Unapređen timski rad više timova na jednom projektu

 • Omogućite brži rad na elektroprojektima sa više korisnika i korisničkih timova uz izbegavanje kolizija.

 • Olakšajte razmenu podataka i saradnju na projektima gde učestvuje više timova za različite podsisteme.

Prednosti: Povećajte produktivnost uz bolju saradnju učesnika na projektu.

Odoo - Sample 1 for three columns

Brže do ECP biblioteke komponenti

 • ECP (Electrical Content Portal) sada je uključen u Task Pane u SOLIDWORKS Electrical gde je dostupniji u svakodnevnom radu.

 • Pretražujte elektro informacije direktno iz SOLIDWORKS Electrical.

 • INFO: Najčešće preuzimane elektro i druge komponente sa EC Portala su od proizvođača kao što su Schneider Electric, Siemens, ABB, A-B Allen-Bradley, Rockwell Automation, EATON, Legrand, Omron, Phoenix Contact, Rittal, CHINT, Mitsubishi, itd.

Prednosti: Brže završite elektroprojekte uz bolju usklađenost sa svim povezanim podacima.

Odoo - Sample 2 for three columns

Bolji pregled u elektro izveštajima

Kvalitetniji projekti uz jednostavniju navigaciju kroz elektro projektnu dokumentaciju.

Omogućeni višestruki linkovi u svakoj ćeliji izveštaja.

Povežite elektro izveštaje sa informacijama o svim komponentama.

Prednosti: Unapredite kvalitet projekata kroz jednostavnu navigaciju kroz komletnu dokumentaciju projekata.

Odoo - Sample 3 for three columns

Bolje dokumentovanje razvijenih šema

Odaberite glavne segmente harness-a u 3D kako biste usmerili proces kreiranja razvijenih šema.

Pojednostavite kreiranje dokumentacije rutiranja definisanjem centralnog segmenta kablovskog seta.

Prednosti: Unapredite kvalitet proizvoda kroz kompletniju i pregledniju dokumentaciju uz brži pristup informacijama o svim komponentama u odgovarajućim pratećim dokumentima.

Odoo - Sample 1 for three columns

CPoints u SOLIDWORKS softveru

Kreiranje CPoints-a unutar samog SOLIDWORKS  softvera bez pokretanja Routing Library Manager.

Odoo - Sample 1 for three columns

Integracija konektora iz biblioteke sa harness-om

Design Library podržava konektore, obujmice i druge elemente kroz koje možete provući svoj harness.

Odoo - Sample 2 for three columns

Konektori u razvijenim šemama

Podržano detaljnije dokumentovanje konektora i obujmica u razvijenim šemama.

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Ose kablova u SOLIDWORKS partovima konektora

Definišite osu / početnu tačku za rutiranje kablova direktno u SolidWorks softveru bez korišćenja Routing Library Manager-a.

Odoo - Sample 2 for three columns

Radijusi savijanja u rutiranju

Realističnije i preciznije definisanje radijusa i pod-grana za harness i kablove tokom rutiranja (Route Creation).

Odoo - Sample 3 for three columns

Razvijene šeme sa eksternim konektorima

Bolji crteži razvijenih šema sa dodatim eksternim konektorima (External Connectors).

Konektori istog tipa koji se javljaju u većem broju snopova mogu biti uključeni u razvijene šeme za svaki od snopova.

Na crtežu razvijene šeme prikazani su i "Conncetion" i "Connection and Connector table for External Connectors is displayed in the flatten route drawing".

Podržano je rutiranje snopova i kablova i žica sa eksternim konektorima.

Odoo - Sample 1 for three columns

Jednostavnije editovanje razvijenih šema

Veća kontrola u manipulaciji 2D crteža razvijenih šema.

Interfejs sa kompletnim komandama orjentacije i pravaca manipulacije uz iskačuće menije tokom editovanja za dodatna precizna podešavanja i definisanja.

Potvrđivanje izmena kroz dodatne menije.

Poluautomatsko, jednostavno i bezbedno definisanje segmenata rutiranja kao “Horizontal” ili “Vertical”.

Odoo - Sample 2 for three columns

Electrical Content Portal

ECP je sada uključen u Task Pane-u u samom SOLIDWORKS Electrical softveru.  

Odoo - Sample 3 for three columns

Bolje performanse u višekorisničkom okruženju

Još bolja saradnja na projektima sa više timova i korisnika.

Brža realizacija kompleksnih projekata sa više elektro podsistema na jednom projektu.

Obezbedite lakšu razmenu podataka i lakšu saradnju između više korisnika.

Odoo - Sample 1 for three columns

Kompletnije informacije za harness i crteže stolova za montažu

Uključite u projekte dodatne konektore koji utiču na instalacije ali su van ruta koje trenutno rešavate.

Dodajte ostale konektore u dokumentaciju i tabele kako biste imali kompletnu informaciju na jednom mestu.

Dodajte blokovski prikaz ostalih konektora na crtežima "harness" tabli.

Prednosti: Iskoristite dodatnu fleksibilnost u dokumentovanju harness-a i projekta kablovskih setova.

Odoo - Sample 2 for three columns

Podrška za različite konektore

Koristite konektore bilo kog tipa na krajevima svojih elektroinstalacija.

Rutirajte kablove i creva i zatim dodajte, rotirajte ili izmenite konektore po potrebi.

Prednosti: Kompletna 3D vizuelizacija projekta i opšti kvalitet dizajna jer možete sagledati položaj, prostor za pristup u montaži/demontaži i eventualne nepredviđene kolizije zbog nekompatibilne geometrije samih konektora.

Odoo - Sample 3 for three columns

Prikažite različite tipove konektora u 2D šemama harness-a

Definišite prave i ugaone konektore i na crtežima za vaš harness.

Uključite ugaone konektore u 2D šeme harness-a.

Prednosti: Preciznija, kompletnija i fleksibilnija dokumentacija elektroprojekata.

Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređena kontrola savijanja kablova i žica

Izbegnite greške prilikom definisanja realnih održivih radijusa prilikom rutiranja uz automatizovanje procesa za žice, kablove, snopove u 3D. 

Kreirajte kvalitetnije 3D rutiranje kada koristite skice elektroputanja koje imaju ograničene mogućnosti.

Prednosti: Uz realističniju 3D vizuelizaciju projekta elektroruta obezbedite viši kvalitet projekata.

Odoo - Sample 2 for three columns

Sve o SolidWorks Electrical

Electrical je povoljno rešenje za 2D i 3D elektrošemiranje i elektroprojektovanje proizvoda za kompletnu dokumentaciju bez kolizija sa drugim segmentima projekta. Upoznaj softver i traži ponude:

Novosti u SolidWorks PDM 2022 verziji

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređenja u eDrawings pregledaču

 • Pristupite svim eDrawings® funkcionalnostima direktno iz Microsoft® File Explorer-a.

 • Prebacite se iz bitmap slike u eDrawings 3D model pomoću novog "Load Preview" dugmeta.

 • Koristite markup ikonicu kao indikatora da li su dostupne napomene za dati fajl.

Prednosti: Uštedite dosta vremena kada pregledate SolidWorks fajlove.

Odoo - Sample 2 for three columns

EXALEAD OnePart i integrisana pretraga

 • Pronađite EXALEAD® OnePart komponente direktno iz SOLIDWORKS PDM-a.

 • Preuzmite i dodajte odobrene komponente iz biblioteke direktno u vaš 3D model / sklop.

Prednosti: Brzo pronađite komponente odabranih proizvođača i dodajte iz u svoj projekat.

Odoo - Sample 3 for three columns

Brzi pristup povezanim crtežima

 • Jednostavnije pronađite i otvorite povezane crteže pomoću nove Open Drawing ikonice u SOLIDWORKS Task Pane.

 • Pristupite aktivnom modelu i selektovanim objektima iz "drveta" komponenti.

Prednosti: Uploadujte povezane 2D crteže jednim klikom i uverite se da su pravilno apdejtovani.

Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređenja kartice - Web2 Data Card Layout

 • Konfigurišite iz alata za administraciju prikaz na karticama za korisnike koji pristupaju preko pretraživača 

 • Obezbedite konzistentnost u načinu na koji se varijable prikazuju za korisnike sa internet preživača i one koji dolaze kroz Windows Explorer.

Prednosti: Reorganizujte prikaz informacija za brzi pristup najpopularnijim sadržajima.

Odoo - Sample 2 for three columns

Podržani dodatni tipovi fajlova u Web2

 • Podrška za dodatne tipove fajlova sada uključuje STEP, IGES, STL, Parasolid®, ACIS®, i JT u eDrawings Viewer-u kada koristite SOLIDWORKS PDM Web2.

Prednosti: Brzo pregledajte najpopularnije 3D formate direktno iz internet pretraživača.

Odoo - Sample 3 for three columns

Upravljanje konfiguracijama

 • Napravite prikaz konfiguracija u karticama sa podacima - prikažite samo @ configuration, sakrijte @ Configuration ili Show all configurations.

 • Dodajte prečicu da lakše se prebacujete između različitih modova prikaza različitih konfiguracija za različite grupe korisnika.

 • Konfigurišite kartice tako da default-na vrednost varijabli bude dodeljena samo za @ configuration.

Prednosti: Prikažite samo relevantne informacije kako biste obezbedili fokus na najvažnije stvari.

Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređenja čitljivost sadržaja

 • Pregledajte broj fajlova koji su pogođeni nekom aktivnošću - Check-In, Check-Out, Undo Check-Out, Change State, Get, i Rollback dialogs.

 • Promenite dimenzije stubaca u prikazu varijabli u SOLIDWORKS PDM Task Pane-u.

Prednosti: Bolje i brže sagledajte razmere uticaja novih aktivnosti kroz unapređen pregled sadržaja.

Odoo - Sample 2 for three columns

Sve o SolidWorks PDM

Velika većina Solfins klijenata i SolidWorks korisnika koristi PDM sistem za upravljanje dokumentacijom, izmenama i timskim radom. Upoznaj softver i traži ponude:

Novosti u SolidWorks Manage 2022 verziji

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređenja BOM-a za timski rad

 • Podelite BOM podatke preko web linka sa korisnicima koji možda nemaju direktan pristup sistemu i dobijte od njih povratne informacije preko editabilnih polja.

 • Napravite i sačuvajte BOM filtere samo za prikaz neophodnih informacija.

Prednosti: Razmenite BOM podatke sa spoljnim korisnicima na efikasan i kontrolisan način i lako sakupite povratne informacije.


Microsoft Office integracije

 • Lako dodajte polja, prijavite se i odjavite, i kreirajte nove dokumente pomoću integracije sa MS alatima kao što su Excel, Word i PowerPoint.

Prednosti: radite efikasnije sa uobičajenim ne-CAD fajlovima.

Odoo - Sample 3 for three columns

SOLIDWORKS integracija

 • Pregledajte i editujte taskove koji su povezani sa SolidWorks fajlovima direktno kroz Task Pane add-in.

 • Dodajte komentare na odabrane fajlove i prikažite ikonice na fajlovima koji sadrže zadatke i komentare.

 • Pregledajte dodatne informacije u "property card-u" u SolidWorks softveru na tabovima Related files, Configurations, Task i Comment.

Prednosti: Sredite proces rada sa fajlovima u SolidWorks softveru bez napuštanja SolidWorks korisničkog interfejsa.

Odoo - Sample 1 for three columns

Unapređenja na Task-ovima 

 • Premestite završene taskove u status “Uncompleted” kako bi mogli biti dodatno editovani.

 • Koristite nova opšta podešavanja za kreiranje taskova u različitim modovima - javni, privatni, ili prema izboru korisnika.

Prednosti: Unapredite produktivnost i uštedite vreme upravljajući zadacima.

Odoo - Sample 2 for three columns

Web Links

 • Automatski kreirajte URL adrese kao sistemska polja, uključite ih u notifikacije, dashboard-e i izveštaje, i obezbedite brz pristup relevantnim informacijama.

Prednosti: Brzo pristupite informacijama iz pretraživača sa bilo kog uređaja.

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks Manage

Kroz SolidWorks Manage sada imate napredno upravljanje sastavnicama, varijantama proizvoda i tehnološkim normativima. Sve je to povezano sa podsistemom za upravljanje projektima i procesima u razvoju proizvoda, tehnologiji, nabavci, kvalitetu, proizvodnji i servisu. Po prvi put imate mogućnost da kompletnim poslovnim procesima upravljate sa jednog mesta i da imate uređen sistem rada na svim nivoima u firmi.

Upoznaj softver i traži ponude:

Novosti u SolidWorks simulacijama

NOVOSTI U SOLIDWORKS SIMULAtion 2022 VERZIJI

 
 
 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Novi "Linkage Rod Connector"

 • Jednostavnije napravite "Linkage Rod" konektor tako što selektujete pojedinačne segmente bez izmena geometrije (cylindrical faces, circular edges, vertices).

 • Koristite brojne tipove preseka, materijala, sastavnih elemenata, itd.

Prednosti: Koristite konektore za jednostavniji setap i brže simulacione cikluse.

Odoo - Sample 2 for three columns

Novi difolt u simulacijama - Blended Curvature-Based Mesh

 • Unapređenja funkcionalnost "Blended Curvature-Based Mesh".

 • Specificirajte mesh kontrole tako da smanjite kompleksnost mesh-a da biste brže došli do rezultata simulacija.

Prednosti: Uštedite vreme uz robusnije i efikasnije mesh-ove.

Odoo - Sample 3 for three columns

Unapređene simulacije sklopova -  Bonding i Contact

 • Smanjite broj ograničenja u definisanju parametara kako biste dobili kompletnije i preciznije rezultate za veze i kontakte među komponentama sklopa u simulaciji.

 • Validirajte svoje modele značajno brže uz iterativni solver.

Prednosti: Još brže definišite sklopove sa kontaktima i vezama među partovima.

Odoo - Sample 1 for three columns

Paralelni proračuni sada su dostupni za većinu alatki u softveru

 • Ubrzajte vreme bazirajući se na proračunima prema funkciji umesto prema fajlu (function-based stiffness data VS file-based processing).

 • Iskoristite prednosti primene paralelnih procesa da ubrzate solverske iteracije na sve konektore i većinu funkcionalnosti.

Prednosti: Optimizujte model daleko brže uz paralelne procese.

Odoo - Sample 2 for three columns

Brže sačuvajte rezultate

 • Skraćeno vreme potrebno da se sačuvaju SolidWorks modeli koji sadrže u sebi i rezultate simulacija.

 • Ako rezultati simulacija na modelu nisu modifikovani primetićete značajno brže čuvanje SolidWorks fajlova koji sadrže i prehodne simulacije.

Prednosti: Brže čuvajte fajlove sa pratećim proračunima.

Odoo - Sample 3 for three columns

Automatic Equation Solver Selection sada dostupan i za nelinearna opterećenja, frekvenciju i analizu veza sklopova

 • Veća brzina i bolje korišćenje memorije sa preciznijim auto-selection ili equasion solver-om.

 • Odaverite najbolji solver automatski, na osnovu broja proračuna, tipa mesh-a, detalja geometrije, kontaktnih površina, konektora, dostupne memorije i drugih parametara.

Prednosti: Uštedite vreme intelegentnim automatizmima za odabir rešenja.

Novosti u SolidWorks Plastics Simulacijama 2022 verziji

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Pomoć u definisanju tačaka brizganja

 • Dobićete preporuke za do četiri odgovarajuće opcije pozicioniranja tačaka za uliv kao i prikaz načina ispune kalupa za svaku od opcija.

Prednosti: U jednom procesu simulacije odmah odredite najoptimalnije rešenje bez potrebe za više uzastopnih simulacija između svake odluke.

Odoo - Sample 2 for three columns

Brzo testiranje složenih alata

 • Napravite okvir sa ograničavajućim uslovima za ciklična i simetrična ulivanja.

 • Saledajte efikasnost odabranog lejauta tokom procesa brizganja.

 • Simulirajte kompleksne modele alata za brizganje brzo uz pomoć redukovanih modela.

Prednosti: Uštedite vreme za proračune kompleksnih alata za brizganje.

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks Plastics

SOLIDWORKS Plastics je softversko rešenje za simulaciju procesa brizganja plastike. Softver predstavlja dodatni modul SolidWorks 3D CAD softvera i idealno je rešenje za firme koje razvijaju svoje proizvode i alate u SolidWorks 3D CAD softveru, jer omogućava lako sprovođenje velikog broja iteracija koje nastaju kao posledica izmena i sagledavanje uticaja izmena na tehnologičnost procesa brizganja.

Upoznaj softver i traži ponudu:

Novosti u SolidWorks Flow Simulation Simulacijama 2022 verziji

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Odaberite i sačuvajte odgovarajuću scenu za prikaz simulacija

 • Definišite i sačuvajte svoje scenarije simulacije, orjentaciju modela, zoom i odabranu vizuelizaciju željenog preseka.

 • Sagledavajte dobijene rezultate nakon svake iteracije u jednakom grafičkom okruženju kako biste mogli da se fokusirate na ono najvažnije.

Prednosti: Uštedite vreme kod prikaza novih rezultata u odabranom setu parametara i načina prikaza rezultata simulacija.

Odoo - Sample 2 for three columns

Uporedni prikaz više scenarija i rešenja

 • Objedinite različita scenarija na jednom prikazu kako biste dobili sve ključne informacije na jednom mestu.

 • Preklopite različite prikaze iz simulacije za različite 3D modele ili različita opterećenja kako biste sagledali prednosti svakog rešenja ili jednog rešenja u različitim uslovima.

 • Jasno sagledajte razlike između različitih grafičkih prikaza.

Benefits: Locate critical results faster and more easily.

Prednosti: Precizno locirajte ključne parametre brže i jednostavnije.

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation je softver za CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaciju strujanja fluida i termalnih pojava. Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava određivanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmene toplote, grejanja i hlađenja, sila usled dejstva fluida i mnogih drugih parametara.

Upoznaj softver i traži ponudu:

Novosti u DRUGIM SolidWorks rešenjima u 2022 verziji

 
 

SolidWorks VISUALIZE

Profesionalni foto i video renderi

Jednostavnije kontekstualno prikazivanje proizvoda uz brzo dodavanje odgovarajućih izvora svetla i senki na odabranom okruženju uz laku kontrolu kretanja "kamere" u prostoru i editovanje hronologije video rendera u "timeline".

Upoznaj SolidWorks Visualize >

 
 

SolidWorks INSPECTION

FAI Kontrola kvaliteta

SolidWorks Inspection 2022, pored uobičajenih 2D PDF i img. fajlova za početak baloniranja, ima podršku za korišćenje i .NX, .3DX, .PRT i drugih formata.

Upoznaj SolidWorks Inspection >

Bonus video: SolidWorks 2022 demo proizvod u realnosti

 
 
SolidWorks 2022 NOVOSTI
Solfins doo, Mladen Bogićević 15. септембар 2021.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment