Vesti

Najnovije vesti iz Solfins 3D kompanije

Opremili smo Demo centar za 3D tehnologije na Fakultetu u Kragujevcu

3DExperience seminar u Novom Sadu

септембар 2018 — 210 views 3DExperienceseminari

Solfins 3D CAD CAM 2017 Seminari i radionice

октобар 2017 — 1015 views radioniceseminari

Treća Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2016)

август 2016 — 502 views radioniceseminari

Druga Solfins CAD-CAM radionica (jun, 2015)

август 2015 — 417 views radioniceseminari

Prva Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2014)

мај 2014 — 465 views radioniceseminari