DelmiaWorks matrica softverskih modula

(bela polja su osnovni paket, plava polja su dodatni moduli)

Warehouse Management

Saznaj više >

EDI/XML eCommerce

Saznaj više >

RealTime Production/Machine Monitoring

Saznaj više >

RealTime Process Monitoring

Saznaj više >

Preventive Maintenance

Saznaj više >

SPC & Data Collection

Saznaj više >

Product Lifecycle Management

Saznaj više >

Customer Relationship Management (CRM)

Saznaj više > 

Estimating & Quoting

Saznaj više >

Sales Order Management (SOM)

Saznaj više > 

Capacity Planning

Saznaj više >

Quality Process Management

Saznaj više >

Tooling & Project Management

Saznaj više >

Supply Chain Management

Saznaj više >

Finance & Accounting

Saznaj više >

Accounts Receivable & Payeble

Saznaj više >

Planning & Scheduling

Saznaj više >

Document Control

Saznaj više >

DelmiaWorks VIDEO

Video stranica >

Job & Process Costing

Saznaj više >

DelmiaWorks MES+ERP

Nastao u proizvodnji za proizvodnju!

Inventory Control

Saznaj više >

DELMIAWORKS BROŠURE

Download stranica >

Customer & Supplier

Saznaj više >

Labeling

Saznaj više >

Shipping & Distribution

Saznaj više >

Quality Management

Saznaj više > 

Production Control

Saznaj više > 

Forecaster

Saznaj više >

Employee Self-Service Portal

Saznaj više >

MS Office Interfaces

Saznaj više >

Automated Workflow

Saznaj više >

IQAlert Activity Monitoring

Saznaj više >

KPI & Business Intelligence

Saznaj više >

Expense Tracking

Saznaj više >

Fixed Assets

Saznaj više >

Payroll

Saznaj više > 

Workforce

Saznaj više >

Time & Attendance

Saznaj više >

Outsource Central

Saznaj više >

Multi-Plant Multi-Company (ICT)

Saznaj više >

NAPOMENA: Svaki od navedenih DelmiaWorks modula sadrži niz alata neophodnih da proizvodni procesi teku efikasno i profitabilno.