Koje su razlike između SolidWorks 3D CAD desktop i cloud rešenja?
Osnovne informacije za prelazak na 3DEXPERIENCE SolidWorks

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS (ili SolidWorks Connected) omogućava korisnicima da koriste napredne softverske alate za projektovanje i komunikaciju na projektima koji menjaju način rada na pozitivan način i predstavljaju novi korak u primeni softvera u razvoju. Suština svih razlika leži u imenu 3DEXPERIENCE koje je pridodato starom dobrom desktp SolidWorks softveru a predstavlja integraciju 3D CAD i drugih softvera sa 3DEXPERIENCE paltformom.

Odoo image and text block

CAD > PDM > Cloud kao logičan sledeći korak

Jednostavno rečeno, kao što su firme počinjale sa korišćenjem SolidWorks 3D CAD softvera, zatim implementirale SolidWorks PDM da urede svoju dokumentaciju, danas se zrelost kompanije očitava u potrebi da pređe na sledeći korak: i 3D CAD, i uredno ažuriranje projekata, i komunikacija u toku celog projekta.

Pored tog "linearnog" unapređenja (3D + fajlovi + komunikacija na platformi), 3DEXPERIENCE predstavlja i "vertikalno" unapređenje, i to takoreći bukvalno "uvis" - na cloud (oblak).

Ukoliko tek planirate implementaciju SolidWorks softvera, nove opcije koje uključuju i cloud rešenja verovatno će biti vaš pravi izbor jer niste opterećeni navikama, a svakako je logičnije da se usmerite ka onome što svake godine postaje sve dominantnije dok u bliskoj budućnosti sasvim ne zameni stari način rada.

Međutim, ukoliko ste već SolidWorks desktop korisnik i Solfins klijent, apsolutno razumemo nedoumice koje imate jer, više nije pitanje odlučiti se za Standalone ili Network licencu, za Standard, Professional ili Premium paket, sada se sve te karakteristike ukrštaju i sa 3DEXPERIENCE platformom i izbor softvera je nešto složeniji, jer svaka odluka utiče na mnogo toga u daljem radu.

Odoo image and text block

Rešenje = SolidWorks + 3DEXPERIENCE

Ali na početku da se razumemo - Sam način rada u softveru dok projektujete ostaje manje-više identičan. To je sve i dalje vaš omiljeni 3D CAD - SolidWorks!

Ono što se razlikuje to su zapravo lokacije i logika čuvanja fajlova, logika i struktura korišćenja platforme i korisničkih pristupa i alata, ali i način vođenja investicija u softver kroz godišnje rente softvera, itd.

Naravno, kao i uvek do sada u svakoj transformaciji vaše firme, od 2D ka 3D, od fajlova na računaru ka urednim fajlovima u PDM-u, tako i ovoga puta Solfins ostaje tu za vas da sa vama prođe i transformaciju ka cloud rešenjima i 3DEXPERIENCE platformi čiji je SolidWorks integralni deo kao i svi drugi softverski brendovi kompanije Dassault Systemes.

Možete nas odmah kontaktirati za detaljnija pojašnjenja i predloge kako biste vi mogli da primenite 3DEXPERIENCE koncept ili se u daljem tekstu na ovoj stranici prvo možete upoznatni sa par tehničkih detalja rada na platformi iz vašeg SolidWorks softvera.

SolidWorks Desktop ili SolidWorks Connected?

Uporedna lista funkcionalnosti

Sagledajte šta već imate, šta biste želeli da imate i kako želite da se organizujete i radite, i pogledajte kako bi to izgledalo u različitim verzijama SolidWorks-a:SOLIDWORKS DESKTOP 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
3D CAD alati
Svi SOLIDWORKS alati prema tipu paketa
(Standard, Professional, Premium)
Svi SOLIDWORKS alati prema tipu paketa
(Standard, Professional, Premium)
Desktop CAD
Pokreće se i koristi sa računara
(instaliran na jednom računaru)
Pokreće se i koristi sa računara
(može se instalirati na više računara)
Nova generacija CAD softvera
(modelovanje kroz pretraživač)

Ne uključuje xCAD alate koji se koriste direktno u pretraživaču
uključuje xCAD alate koji se koriste direktno u pretraživaču - 3D Creator i 3D Sculptor (može da zavisi od paketa licence)
Prilagođavanje
API u potpunosti podržan
(dostupan API Support na SolidWorks Customer portalu >)
Delimično prilagođavanje
Trajne licence
Trajne licence dostupne
(važi još uvek za 2022. godinu)
Trajne licence nisu dostupne u cloud verziji 
(3-mesečni ili godišnji zakup licence za jedan korisnički pristup)
Renta licenci
Renta licenci omogućena
(na 3 meseca ili na godinu dana)
Renta licenci omogućena kao jedina opcija
(na 3 meseca ili na godinu dana)
Zajedničke licence
(Networks licensing)
Podržava Network licence (SNL)
Ne podržava Network licence (SNL)
(jedan korisnik = jedna licenca = jedan pristup platformi na svoje ime)
Bezbednost licence
Bezbednost zasnovana na bezbednosti računara na kom se nalazi
Bezbednost obezbeđena bezbednošću 3DEXPERIENCE platforme - sertifikate i detalje vidi ovde >
Rad sa više lokacija
Može se instalirati samo na jednom računaru u jednom trenutku
(licenca mora da se premešta - uz ograničenje broja reinstalacija)
Može se instalirati i pokretati sa više računara
(verifikacija licence je preko ličnog log-ina na 3DEXPERIENCE platformi)

Partnerski proizvodi za SolidWorks

(Partner Add-ins)

Podržava partnerske proizvode
(npr SWOOD i drugi Xpress softveri)
Ne podržava partnerske proizvode
(3DEXPERIENCE Platforma sadrži i brojne druge role i specijalizovane aplikacije koje možete aktivirati na svom korisničkom nalogu)
Upravljanje fajlovima
Fajlovi se čuvaju lokalno
Fajlovi se čuvaju i njima se upravlja na oblaku - na 3DEXPERIENCE platformi
(fajlovi mogu da se eksportuju za oflajn korišćenje)
On-Premise PDM
Potrebna SOLIDWORKS PDM & Manage implementacija
Koristi platformske osnovne i ENOVIAworks aplikacije za upravljanje >
(Does not support PDM/Manage)
Upravljanje dokumentacijom online
(Cloud PDM)

Ne podržava cloud PDM
(ali postoji Web pristup za PDM & Manage)
Koristi ENOVIAworks alate na 3DEXPERIENCE platformi
(veoma jednostavno za administraciju i korišćenje)
Pokretanje sa različitih tipova uređaja
Radi samo na radnoj stanici
xCAD alati koji dolaze uz licencu rade preko pretraživača sa bilo kog uređaja (uključujući telefone i tablete), a za pregled fajlova (rotiranje, uveličavanje, preseci, osnovna merenja, markup), ne mora biti potrebna CAD licenca - samo pristup 3DEXPERIENCE platformi.
Biblioteka delova
Dostupan SOLIDWORKS Toolbox
(za SolidWorks Professional i Premium pakete)
3DEXPERIENCE Marketplace Parts
Upravljanje životnim vekom proizvoda
(Lifecycle Management)

Potrebni su partnerski proizvodi
(Partner Add-Ins)
(EnoviaWorks je izvedena iz Dassault Systemes ENOVIA PDM/PLM rešenja i predstavlja gotovo rešenje, tzv. "out-of-the-box")
Saradnja na nivou kompanije
(veza sa ERP, analitika, upravljanje projektima i sl)
Potrebna SOLIDWORKS PDM & Manage implementacija
Preko 3DEXPERIENCE Platforme
(uz pomenute ENOVIA aplikacije platforma nudi gotovo rešenje za svaki tip industrije i kompanije)
Simulacije i testiranja 3D modela
(dostupni u SolidWorks Premium paketu)
SOLIDWORKS Simulation alati + SIMULIA alati dostupni kao dodatne aplikacije na 3DEXPERIENCE platfromi
(dostupni u SolidWorks Premium paketu)

Kako se koristi 3DEXPERIENCE SolidWorks?

Šira slika + šta kliknuti?

 
 

SOLIDWORKS Desktop i 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS praktično su isti!

Postoji nekoliko sitnih razlika koje će biti opisane ovde ali ponovićemo i treći put - vi i dalje nastavljate da koristite SolidWorks kakvog ga poznajete! 

U oba slučaja SolidWorks je i dalje instaliran lokalno na vašem računaru i koristi resurse vaše CAD radne stanice!

Međutim, važna razlika i ogromna prednost 3DEXPERINCE SolidWorks licence u odnosu na klasičnu leži u aktivaciji preko 3DEXPERIENCE platforme koja omogućava da imate SolidWorks instaliran na više računara i pokrećete licencu sa onog mesta gde u tom trenutku radite - iz kancelarije ili od kuće. 

Odoo image and text block

Dve opcije za otvaranje i čuvanje  fajlova

Ovo je ujedno i ključna razlika u radu sa SolidWorks Desktop ili 3DEXPERIENCE SolidWorks softverom - način kako otvarate i kako čuvate svoj rad.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS je cloud rešenje ali povezano "odozdo". Ceo koncept je postavljen tako da sarađuje sa 3DEXPERIENCE platformom kako bi maksimalno crpeo njene prednosti povezivanjem vaših podataka sa cloud-om. 

Samim tim razlika se primećuje u procesima koji definišu odakle uzimate fajl na kome radite, i gde čuvate ono što ste uradili - odnosno otvaranje i čuvanje fajlova.

Pogledajmo kako to tačno izgleda..

Odoo image and text block

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS - "Save" i "Open" opcije

3DEXPERIENCE platforma je osmišljena tako da vam dozvoljava da radite u svom ritmu - ali istovremeno uzimajući u obzir čuvanje podataka na cloud-u.

Platforma dozvoljava korisnicima da čuvaju i rade lokalno, ili na cloud-u!

Obe ove opcije date su na prozorčiću koji se otvara prilikom čuvanja fajlova u File padajućem meniju. Vi ne morate trajno da se odlučite za bilo koju od njih već u svakom trenutku birate gde želite da sačuvate urađeno. Konkretno - možete čuvati fajl lokalno dok god nije u nekoj željenoj fazi da bude uploadovan na cloud. 

Jednom kad se nađe na cloud-u, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS savršeno prenese lokalnu keš memoriju sa fajlom na cloud-u. 

Isto važi i za "Open", odnosno otvaranje fajlova gde birate između iste dve opcije - lokalne i cloud. Kroz "Open" prozorčić dalje tražite fajl lokalno na vašoj mašini ili pretražujete na platformi kroz 6WTags. 

Dakle, neke naročite razlike i nema, samo imate dodatne opcije koje povremeno korisitite.

Odoo image and text block

Koju verziju softvera koristi SolidWorks cloud i kako se ažurira licenca?

Druga razlika SolidWorks desktop i cloud rešenja jeste način update-a softvera. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS je uvek na poslednjoj* verziji SolidWorks softvera. 

Praktično, svi update-i idu kroz platformu i jednostavno pokrenete instaler i update-ujete softver. 

Čak i kada se pojavi nova unapređena verzija platforme svi korisnici će uredno dobijati obaveštenja mejlom kada će se tačno to dogoditi (uglavnom je subotom), tako da može da se isplanira rad.

*Kod firmi koje intezivno koriste SolidWorks PDM i slične implementacije prelazak na cloud podrazumevao bi jedan isto tako intezivniji period transformacije nakon kog bi sve dalje teklo uvek na poslednjoj verziji. U tom smislu, ne bi se radila velika nadogradnja na nove verzije 3D CAD i PDM na svakih par godina, nego bi se uradila samo jednom a dalje sve ide poluautomatski bez glavobolja za IT menadžere i dodatnih investicija u konsalting i podršku.

Odoo image and text block

Šta se dešava sa Toolbox i Hole Wizard alatima na SolidWorks cloud licencama?

Sve je rešeno i radite kao i obično..

Više detalja >

Odoo image and text block

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS - Vaša lična licenca sa neograničenog broja uređaja

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS licencira se na svakog korisnika, na tromesečnom ili na godišnjem nivou.

Ovo pruža više nivoa fleksibilnosti u radu:

  • broj licenci lako prati broj angažovanih ljudi na projektu i lako se skalira prema potrebama, a dodavanje i oduzimanje korisnika ne pravi nikakve probleme u pristupu, nasleđenim fajlovima, itd.

  • korisnik može pristupiti svojoj licenci sa bilo koje mašine i bilo koje lokacije, tako da platforma predstavlja odlično rešenje za timove koji rade sa više lokacija, kombinovano od kuće ili iz kancelarije, sa terena, itd.

Naravno, pošto SolidWorks i kad je 3DEXPERIENCE koristi lokalni keš računara kao što je iznad već opisano, možete primetiti raziike u performansama ako na poslu radite sa ozbiljne CAD radne stanice a kući pokrenete softver sa bazičnog "office" laptopa.

Ali ima još jedna velika prednost platforme.. Sa telefona ili tableta je možda teško projektovati složeni sklop, ali koliko puta ste želeli da bacite pogled na projekat, da pogledate neku izmenu koju drugi radi, ili da vidite šta su vam izmenili ili vratili na izmenu i šta vas očekuje da uradite od ponedeljka? 

Zahvaljujući 3DEXPERIENCE platformi to sad možete! Klik na link iz mejl notifikacije sa platforme, ili na bookmark u pretraživaču, ili na ikonicu stranice u pretraživaču koju ste sačuvali na telefonu.

Odoo image and text block

Kako zameniti SOLIDWORKS Desktop sa 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS rešenjem?

Zapravo jednostavno! Kao prvo - imate Solfins kao lokalnog partnera koji i sam koristi 3DEXPERIENCE platformu na svojim projektima i za komunikaciju svih timova unutar firme a imamo ih nekoliko (inženjering, aplikativni inženjeri i tehnička podrška, prodaja i marketing, itd).

Ali, što se tiče tehnikalija, konkretno to izgleda ovako:

  • deinstalirate SolidWorks desktop (Add/Remove Programs u Control Panel-u vašeg računara)

  • tu postoji više verzija ali najbolje da izaberete "complete uninstall"

Pošto se uklonili SolidWorks sa računara može početi proces 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS instalacije:

  • logujte se na 3DEXPERIENCE platformu preko svog korisničkog ID pristupa

  • levo ćete imati listu sa Dashboard-ima i sekcijama platforme

  • videćete "Platform Management" i proverimo da su pravilno dodeljene korisničke uloge (ako je neko drugi zadužen za administraciju softvera on će sve pripremiti u saradnji sa Solfinsom za vas kao SolidWorks korisnika).

 
 

Administracija licenci za 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Pošto vam licenca bude dodeljena, pored svog korisničkog imena u baru na Platformi videćete ikonicu za informacije i tu će se pojaviti vaš 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.

Čestitamo - dodeljena vam je vam SolidWorks licenca!

Zatim prelazimo na 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS panel i započinjemo jednokratnu instalaciju:

Svim aplikacijama na platformi pristupamo preko kompasa gore levo. Iz aplikacije SOLIDWORKS Connected pokrećemo instalaciju.

Pošto je 3DEXPERIENCE launcher instaliran možete pokrenuti svoj 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS - opet preko kompasa, i možete započeti rad na svojim postojećim prokektima kao što ste to i do malopre radili.

Naravno, kao i za sva druga Dassault Systemes i SolidWorks rešenja, pored besplatnih Solfins resursa dostupni su vam i oni na sajtovima proizvođača softvera. Možete pogledati sva uputstva za SolidWorks Connected i na engleskom ovde >

Novi softveri uz cloud licence

Možda vam bude zanimljivo i to što uz SolidWorks cloud rešenja dobijate i nove softverske alate koje možemo podeliti u dve grupe:

  • CAD alati koji nose oznaku xCAD - gde radite direktno kroz pretraživač sa bilo kog uređaja, koristeći standardne periferije ili ekran na dodir. Primeri ovakvih alata su xDesign i xShape.

  • Alati za komunikaciju poput IFW i CSV korisničkih uloga koje same po sebi obuhvataju desetine aplikacija za komunikaciju i saradnju na projektima, organizaciju timova, pripremu i praćenje napretka projekata i zadataka, itd.

SolidWorks Cloud softverske pakete i šta koji sadrži možete videti ovde >Dodatna pomoć i resursi

Svakako da od Solfinsa imate obezbeđenu osnovnu obuku, implementaciju i tehničku podršku za klijente kao i za sva druga naša rešenja.

Na raspolaganju nam su vam i resursi na našem sajtu, kako osnovne stranice proizvoda tako i SolidWorks blog na srpskom jeziku sa stotinama tekstova za pomoć i podršku, tutorijali, video materijali i seminari, itd.

Pratite nas na društvenim mrežama i preko našeg Newslettera da saznate novosti.

Na raspolaganju su vam i standardni SolidWorks resursi za učenje poput My.SolidWorks portala, ali i jedan značajan novitet!

Svi korisnici 3DEXPERIENCE platforme imaju dodatne resurse za učenje direktno na 3DEXPERIENCE platformi! 

Kako to sve izgleda "uživo"?

Solfins seminar: SolidWorks na 3DEXPERIENCE cloud platformi

 
 

Ne čekajte da vas tehnologija i tržište guraju napred!

Planirajte implementaciju novih rešenja odmah i izvedite kada vama odgovara!

Za više informacija kontaktirajte nas za prezentaciju i ponude:

Tražite ponudu »

Nove cene za SolidWorks
stare cene važe do 31. marta 2022.