Proizvodnja mašina - Solfins rešenja za proizvođače mašina
Kako da pravite bolje mašine, smanjite troškove i povećate profit

Proizvodite mašine i isporučujete rešenja za proizvodne procese, imate iskustva sa sklopovima i funkcionalnostima, znate da prepoznate prilike na tržištu ali za sledeći uspešan korak nemate resurse, ljude, dovoljno efikasnu organizaciju rada, a imate prevelike troškove razvoja, škartova i usluga dobavljača...

U želji da vam pomognemo kao i našim uspešnim klijentima, spremili smo za vas ovaj kratki pregled rešenja koja su vam na raspolaganju da vaš biznis pređe na potpuno novi nivo efikasnosti i profitabilnosti:

 • rešenja za razvoj i projektovanje kompletnih mašina i postrojenja

 • rešenja za simulacije rada mašina i postrojenja

 • rešenja za upravljanje dokumentacijom i projektom razvoja mašina

 • rešenja za izlaznu dokumentaciju i marketing - za proizvodnju, za montažu, za upotrebu i servis

 • primena 3D štampe - za prototipove, funkcionalne elemente mašina, zamenske delove

 • primena 3D skeniranja - za brzo snimanje i precizno merenje sklopova, za unapređenja postojećih mašina

 • Solfins REFERENCE - upoznajte najuspešnije firme u Srbiji koje koriste Solfins rešenja u razvoju i proizvodnji mašina

 
 

Sve u jednom softveru

Zanimljiv primer na videu pokazuje jednostavnost sa kojom SolidWorks korisnici mogu da isprojektuju sklop sa svim pratećim elementima, da dimenzionišu i kreiraju BOM listu, i da naprave kompletnu izlaznu dokumentaciju za proizvodnju i montažu proizvoda..

Ne razlikuje se mnogo ni kada radite daleko složenije projekte kao neki od naših klijenata koji su izdvojeni na kraju ove stranice..

Primeri mašina projektovanih u Solfins rešenjima kod naših klijenata

SolidWorks - Ceo projekat na jednoj platformi

Odoo CMS - a big picture

Upravljanje dokumentacijom, projektima i komunikacijom

uredite svoj biznis, razvojne i proizvodne procese

Komunikacija na projektu razvoja mašina ključna je za završetak u zadatom roku, u željenom kvalitetu. U procesu razvoja mašina i postrojenja veliki izazov predstavljaju neprekidne izmene, ne samo ulaznih podataka i zahteva naručioca, izmene kapaciteta, skaliranje ili proširenje mogućnosti, dodavanje funkcija, izmene parametara brzine rada, opterećenja, itd.

Zbog svega toga važno je da imate centralnu platformu za praćenje projekta, praćenje izmena, upotrebu poslednje verzije, jednostavno povlačenje referenci iz vaše baze, kao i pregled projekta u svakoj fazi, kako između kolega, tako i od strane menadžmenta i klijenta.

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks PDM

Kada je reč o upravljanju dokumentacijom i kolaboraciji na projektu razvoja mašina i postrojenja obavezno softversko rešenje je PDM (product document management) jer bez toga gubićete vreme, novac i klijente na svakom koraku. Vaši projekti lako imaju i više (desetina) hiljada delova, a PDM vam omogućava da ne počinjete stalno od nule, da koristite vašu bazu modela, da radite na ažurnim verzijama i isporučite vrhunski kvalitet proizvoda u zadatom roku.

SolidWorks PDM >

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Manage

Nadgradnja PDM sistema omogućava vam da pratite razvoj svakog projekta i celog vašeg portfolia, da raspoređujete i planirate resurse tako da vaši klijenti ostanu zadovoljni. 

SolidWorks Manage >

Solfins Engineering iskustva

Solfins biro za mašinsko projektovanje koristi SolidWorks PDM za sve svoje projekte kao osnovnu platformu na kojoj počivaju naša efikasnost i kvalitet projekata. 

Kombinacija SolidWorks 3D CAD i PDM softvera za upravljanje dokumentacijom omogućava nam da isporučimo projekte kompletnih postrojenja za proizvodnju i pakovanje zahtevnih proizvoda u svega nekoliko nedelja, a da proizvodnja na njima počinje odmah po montaži prema izlaznoj dokumentaciji koju generišemo.

Pored toga što PDM predstavlja osnovu za našu internu komunikaciju na projektu, praćenje izmena, kreiranje baza podataka, razmenu informacija i dokumenata, ovo rešenje koristimo i za komunikaciju sa klijentima iz inostranstva ali i za saradnju sa biroima iz Rumunije, SAD, Kanade, sa kojima učestvujemo na nekim od većih projekata u oblasti industrije nafte i gasa.

Treba vam partner ili ceo projekat kompleksnih mašina i postrojenja?

Solfins Engineering isporučuje originalna i napredna rešenja, proračune i simulacije, projektovanje prema industrijskim standardima, kompletnu izlaznu dokumentaciju za montažu, upotrebu i servis...

Razvoj i projektovanje kompletnih mašina

Simultani razvoj kompletnog proizvoda kao garant kvaliteta i profita

Ne prepuštajte ništa slučaju! SolidWorks okruženje za razvoj kompleksnih proizvoda na jednoj platformi omogućava:

 • 10 puta brži proces razvoja mašine - ili čak i brže od toga, jer, za razvoj svake nove mašine koristite elemente iz svoje arhive već modeliranih i testiranih delova, ili direktno baze proizvođača komponenti, pa između koncepta na papiru i 3D modela nema dodatnih koraka

 • simultani rad različitih sektora - konstruktori, električari i programeri upravljačkih jedinica zajedno rešavaju sve probleme u trenutku kada to najmanje košta - u toku razvoja, a ne tek nakon prvog prototipa ili u montaži

 • proizvodnja novih mašina bez prototipa - svaki klijent ima posebne zahteve i treba da budete sigurni da će vaše izmene da funkcionišu već na prvom projektu jer nije racionalno raditi prototipove za mašine koje se rade prema zahtevu naručioca i neće ići u dalju serijsku proizvodnju

 • optimizacija proizvodnje mašine - sve informacije su već u modelu i proizvode se elementi prema detaljnoj specifikaciji koji se zatim jednostavno sklapaju (bez bušenja i sečenja prethodno savijenih, ofarbanih i zaštićenih limova i profila, bez naknadnog traženja mesta za probijanje i umetanje kablova, itd)

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks 3D CAD

Najpopularniji softver za razvoj mašina i postrojenja u Srbiji, sa stotinama obučenih inženjera na tržištu, sa dostupnom obukom u Solfinsu, sa mogućnostima za unapređenje i proširenje osnovnih softverskih funkcionalnosti koje može da prati rast vaše firme i donosi vam dodatne uštede i profit u svakoj fazi razvoja vašeg biznisa.

SolidWorks 3D CAD >

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Electrical

Profesionalno rešenje za 2D i 3D električne, hidrauličke i pneumatske šeme, koje omogućava simultani rad elektro i mašinskih inženjera u vašoj firmi. Ovo je od presudne važnosti za kvalitet vaših proizvoda jer funkcionalnost, bezbednost i dugotrajnost mašine i postrojenja zavisi od pravilne i pravovremene integracije svih elektro instalacija. 

SolidWorks Electrical >

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks PCB

Softversko rešenje za projektovanje elektronskih štampanih ploča. Nastao je u saradnji kompanija Altium i SolidWorks i mogu ga koristiti i svi oni koji su navikli na Altium okruženje, s obzirom da su rešenja kompatibilna i dele veći deo funkcionalnosti. Tako na istoj platformi možete da završite kompletan razvoj svake nove mašine.

SolidWorks PCB >

Simulacije rada mašina i kompletnih postrojenja

Testirajte tamo gde je najjeftinije - u računaru!

Testirajte jeftino kompletan proces rada mašine pre prvog prototipa/proizvoda. Budite sigurni da vaše rešenje radi u praksi, generišite VR okruženje za prezentacije mašine i obuku operatera, izmerite efikasnost mašine i prolazna vremena pojedinačnih operacija...

Definišite termalne uticaje, buku, vibracije, frekvencije, rizike po bezbednost na radu...

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks simulacije elemenata i sklopova

 • Da li će doći do loma usled opterećenja?

 • Da li može jeftinije i lakše?

 • Da li može od drugog materijala?

 • Provera stepena sigurnosti?

 • Provera tankozidnih konstrukcija (Shell elemenata)?

 • Analiza rešetkastih konstrukcija (Beam elemenata)

SolidWorks Simulation >

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks simulacije fluida

 • Razmena i prenos toplote

 • Unutrašnje strujanje tečnosti

 • Strujanje fluida kod rotacionih elemenata

 • Varijabilan protok fluida

 • Rad sa različitim tipovima fluida

 • Strujanje fluida u prostoru

 • Hlađenje električnih i elektronskih instalacija i uređaja

SolidWorks Flow Simulation >

Solfins Engineering iskustva

Kako bismo brže isporučili mašine i postrojenja koje projektujemo za strane partnere, sve naše projekte testiramo u SolidWorks simulacionim alatima već od prvih faza razvoja, pa sve do kompleksnih simulacija funkcionalnosti celog projekta.

Kod nas u projektnom birou možete se upoznati sa mogućnostima softvera da testira vaše kompletne projekte, možete videti kako mi primenjujemo softver za naše projekte, a možemo obezbediti i obuku za vaše inženjere.

Koristeći iskustva sa naših projekata možemo vam ponuditi i usluge proračuna i simulacija za vaše projekte.


Domaći primeri simulacija >


Rešenja za efikasniju proizvodnju

optimizujte kontrolu kvaliteta i komunikaciju sa proizvodnjom

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Great stories have personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assists with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks MBD

MBD (model based definition) omogućava vam da u potpunosti izbacite komunikaciju komplikovanim crtežima koje ne razumeju tehnička lica, i koji zahtevaju da se njima posebno bavite. Ako već imate vaš proizvod u 3D modelu, MBD vam omogućava da informacije koje nosi vaš 3D model predstavite proizvodnji (sa svim merama, tolerancijama i informacijama o postupcima proizvodnje), ali i klijentima.

SolidWorks MBD >

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Inspection

SolidWorks Inspection softver se koristi u procesima kontrole kvaliteta, za izradu planova kontrole koje pretvara u inteligentan sistem za evidenciju merenja i statističku obradu podataka.

Inspection omogućava automatizovanu izradu FAI (First Article Inspection), PPAP, AS9102 i svih ostalih izveštaja koje želite da imate i vašem proizvodnom procesu i procesu kontrole kvaliteta.

SolidWorks Inspection >

Iskustva Solfins klijenata

MBD može u potpunosti da izbaci upotrebu crteža kao medija (uvek možete štampati na papir PDF sa svim informacijama - vidi prikazanu sliku). Tako za proizvodnju obezbeđujete ažurnost informacija koje razvoj ima kroz svoj PDM sistem.

Solfins ima desetine instalacija SolidWorks Inspection softvera u kojima smo uvezali ulazne nformacije za kontrolu kvaliteta sa rezultatima merenja, i generisali izlazne izveštaje za optimizaciju kontrole kvaliteta. Softver prepoznaje i naznačava učestalost problematičnih i nespornih pozicija tako da možete vremenom da ubrzavate proces kontrole kvaliteta bez posledica po kvalitet i pouzdanost delova i proizvoda.

Kreiranje neophodne i profesionalne izlazne dokumentacije

profesionalna uputstva, katalozi, vizuelizacija...

Kreiranje ažurne, precizne i jasne dokumentacije proizvođačima mašina često predstavlja daleko veći problem i "teži" zadatak nego što je to sam razvoj. Ovo je potpuno razumljivo jer ljudi koji "od nule" smislili inženjersko rešenje nekog problema, i doveli to rešenje do kraja, nemaju naročito volje da se koncentrišu na vraćanje na početak da naprave obavezne izlazne publikacije: šeme, uputstva za montažu, korišćenje i servis, kataloge rezervnih delova, itd.

Pored toga, na raspolaganju vam je i rešenje za profesionalni foto i video rendering gde možete kreirati marketinške i prodajne materijale, ali walk-through video prikaze rada vaših mašina i postrojenja za jednostavnu prezentaciju klijentima, na sajtu, na sajmovima i prezentacijama.

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Composer

SolidWorks Composer rešava jednostavno problem ažurne i pregledne izlazne dokumentacije kreirajući sve tipove prikaza proizvoda, uz automatsko ažuriranje dokumentacije sa svakom novom izmenom u izvornom 3D CAD modelu:

 • crno-bele, linijske i kolor aksonometrije

 • ekspandirani modeli sa istaknutim detaljima

 • legende, putanje, koraci montaže

 • interaktivni online katalozi rezervnih delova 

 • jednostavno prevođenje i ažuriranje na više jezika

 • automatska primena definisanih standarda prikaza.

SolidWorks Composer >

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Visualize

Predstavite svoje proizvode profesionalno, bez angažmana spoljašnjih saradnika, uz jednostavan softver koji direktno generiše realistične foto i video rendere direktno iz vašeg 3D modela.

Pored toga što će vaši proizvodi izgledati bolje od konkurencije, svaka izmena u osnovnom modelu biće propagirana i na renderu pa ne morate klijentu objašnjavati "šta će biti malo drugačije" ili naručivati novi video materijal. 

Lako prilagodite prikaze vaših proizvoda za klijente, za postere u vašoj firmi, za sajamske izložbe ili za vaš sajt.

SolidWorks Visualize >

Odoo - Sample 3 for three columns

Solfins primeri

Solfins Engineering isporučuje mašine za naftnu industriju i industriju pakovanja za SAD, Kanadu, Aziju. S obzirom da naši projekti obuhvataju i patente i rešenja koja nikada ranije nisu primenjena u industriji od velike važnosti nam je da predstavimo svoje ideje i projekte klijentima u pravom svetlu kako bismo ih uverili u efikasnost i funkcionalnost, ali i iskoristili kasnije za generisanje konačne izlazne dokumentacije prema zahtevanim standardima na stranim tržištima. Iz razumljivih razloga ove projekte ne možemo da prikažemo javno ali delove i primere upotrebe SolidWorks Composer i Visualize softvera možete videti u prezentaciji uživo.

Solfins Engineering >

Primena 3D štampe u razvoju i proizvodnji mašina i postrojenja

Najjeftiniji način da budete duplo brži i efikasniji

Bilo koji savremeni razvojni biro nezamisliv je bez 3D štampača, a naročito one firme koje pod svojim krovom imaju i razvoj i proizvodnju kompleksnih proizvoda gde su, ne samo sami proizvodi, već i pojedinačni elementi sklopova, napravljeni u malim serijama ili čak u jednom primerku.

Mašinogradnja je jedna od oblasti gde se ostvaruje najbrži povraćaj investicije u 3D štampu:

 • ne zavisite od dobavljača specijalnih delova

 • uvedite nove materijale u svoju proizvodnju u samo jednoj mašini koja zauzima 1m2 prostora, jednostavna je za korišćenje i ne traži posebne uslove za rad (ne pravi buku, ne pravi prašinu, ne predstavlja rizik po bezbednost na radu, ne traži posebno osvetljenje ili napajanje)

 • ne dozvolite da vas opterećenje rokovima skrene sa puta inovacija - testirajte nove ideje bez rizika za poslovanje i bez trošenje resursa

 • pravite metalne, plastične, transparentne komade bez ikakvog alata i bez zaustavljanja skupih CNC mašina

 • pojednostavite komunikaciju u svojoj firmi i komunikaciju sa klijentima...

Odoo - Sample 1 for three columns

3D štampa funkcionalnih prototipova

U mašinogradnji nekada ćete imati izazove i ograničenja u pogledu specifikacije dozvoljenih materijala. Ne mora uvek biti racionalno da vršite ispitivanja i dobijete sertifikate za svako novo tržište, ali možete lako napraviti funkcionalne prototipove za testiranje pre izrade u materijalima koje naručilac zahteva (iako i vaši štampani komadi mogu lako da ispune sve zadatke).

Odoo - Sample 2 for three columns

3D štampa funcionalnih delova

Već i najjeftiniji 3D štampači mogu da vam proizvedu konektore ili razna kućišta i ploče za fiksiranje elemenata unutar konstrukcije mašine. Kvalitetniji materijali i naprednije tehnologije 3D štampe mogu da prave i mnogo zahtevnije delove koji trpe habanje, visoke temperature, mehaničke i hemijske uticaje

Odoo - Sample 3 for three columns

3D štampa rezervnih delova

Sa 3D štampom ne morate praviti i čuvati zalihe rezervnih delova za vaše mašine. Možete jednostavno dan-za-dan odštampati svaki deo koji vam klijenti naruče za zamenu, i to, ili u inicijalnom obliku, ili sa dodatnim unapređenjem tako da se produži životni vek dela.

Odoo image and text block

3D štampa u procesu proizvodnje

Štampajte sve što vam treba da ne biste morali da koristite skupe mašine za izradu alata i pribora u proizvodnji:

 • stezni alat za fiksiranje komada na mašinama i robotima

 • meki paknovi za delove sa više operacija obrade

 • pribor za operacije zavarivanja pod karakterističnim uglovima

 • kutije za skladištenje i transport osetljivih delova

 

Primena 3D štampe u proizvodnji >

Odoo - Sample 1 for three columns

3D štampa karakterističnih elemenata

Razvili ste specijalno rešenje za novu mašinu? Predstavite ga tako da klijentima i potencijalnim klijentima lako objasnite u čemu se inovacija sastoji.

3D štampa u boji >

Odoo - Sample 2 for three columns

3D štampa za sajamske izložbe

Predstavite se u najboljem svetlu uz minimalne troškove za transport, zakup prostora, i peripetije sa opremanjem štanda - lako napravite makete svojih mašina i prezentujte ih na sajmovima koristeći 3D štampač koji već imate u firmi i koristite ga za funckionalne delove, prototipove, alate i pribor...

3D štampa za marketing >

Rešenja za 3D štampu u Solfinsu

Tehnologije i materijali:

 • FFF/FDM i CFF (PLA, ABS, poliamid, kompoziti - robusni delovi)

 • SLA i MJP (polimeri - precizni delovi, transparentni delovi)

 • CJP (polimeri - izložbeni komadi u boji)

 • SLS (polimeri, kompoziti - robusni delovi)

 • DMP (čelik, titanijum, aluminijum, legure - metal štampa)

Solfins rešenja za 3D štampu >


Solfins isporučuje i usluge 3D štampe u FFF i CFF tehnologiji najpogodnijoj za najveći broj primena u mašinogradnji. Imamo na raspolaganju i SLA i MJP tehnologiju u našim prostorijama u Beogradu, ukoliko postoje specifični zahtevi, pre svega u pogledu preciznosti.

Usluge 3D štampe >


Odoo image and text block

Solfins preporuka - Markforged 3D štampa

Najjednostavnije, najpovoljnije i najkvalitetnije mašine za 3D štampu koje smo do danas testirali u Solfinsu sa štampom izuzetnih materijala za brojne primene u mašinogradnji:

 • Onyx - poliamid sa seckanim karbonskim vlaknima

 • mogućnost armiranja kompozitnim vlaknima - karbon, kevlar, fiberglas


Markforged desktop serija >

3D skeniranje i reverzni inženjering u mašinogradnji

bavite se razvojem umesto premeravanjem!

Ako ste već primenili sva rešenja koja smo već predstavili, onda je vaš sledeći korak i implementacija 3D skeniranja i reverznog inženjeringa. Naime, ako imate odgovarajuće softvere i 3D štampu, sve vaše postojeće proizvode možete značajno unaprediti. 

Prvi korak ka unapređenju postojećih mašina jeste brzo skeniranje vaših proizvoda koje još niste digitalizovali i to za više namena:

 • 3D arhiva i katalozi delova - budite pouzdan partner svojim kupcima tako što ćete im omogućiti da i za starije modele mogu jednostavno da pronađu i poruče rezervni deo, odnosno novi deo koji ste definisali kao zamenski jer je kvalitetniji, dugotrajniji ili ima bolju ergonomiju

 • unapređenje u procesu reparacije - kada ste obezbedili sve neophodne alate reparacija ne mora više biti samo vraćanje mašine u originalno stanje, već se možete efikasno upustiti u značajnija unapređenja sklopa.

Odoo - Sample 1 for three columns

Zaboravite na šubler

Zavisno od tipa mašine, odnosno tipa delova koje je najčešće potrebno skenirati, glavni izbor 3D skenera definisaće vam izbor između dva glavna zahteva: brzina ili preciznost skeniranja... U oba slučaja pričamo o preciznosti koja prevazilazi ručno merenje šublerom!

Odoo - Sample 2 for three columns

Unapredite postojeće mašine

Iskoristite svaku priliku da unapredite svoj proizvod kako biste smanjili rizik od kaskanja za konkurencijom i skupim pokušajima (uz velike rizike) da odjednom pokušate da nadomestite višegodišnje ponavljanje istih rešenja. Softveri za reverzni inženjering pomoći će vam da skenirane delove lako unapredite u svakoj novoj generaciji.

Solfins ponuda za reverzni inženjering

3D skeneri različitog nivoa preciznosti i brzine rada

profesionalni softveri za reverzni inženjering koji dobijeni oblak tačaka brzo i precizno pretvaraju u solid modele za dalji rad

Artec 3D skener i softver >

Geomagic 3D skener i softver >


Ukoliko nemate učestalu potrebu za 3D skeniranjem, kada se potreba ukaže možete tražiti uslužno skeniranje u Solfinsu, sa ili bez manipulacije oblakom tačaka i reverznim inženjeringom.

Usluga 3D skeniranja >

Usluga reverznog inženjeringa >

Solfins reference u proizvodnji mašina

sa solfins rešenjima Budite i vi među najuspešnijima

Među stotinama Solfins klijenata posebno mesto zauzimaju najuspešniji proizvođači mašina u Srbiji. Uz softvere i kompletne implementacije koje smo za njih isporučili, ove kompanije prave sve složenije, kvalitetnije i profitabilnije proizvode koji su odavno našli mesto na svetskom tržištu.

Odoo image and text block

Stax, Čačak

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Stax implementacije >

Odoo image and text block

9. septembar

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

9. septembar implementacije >

Odoo image and text block

ProBlasting, Aleksinac

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

ProBlasting implementacija >

Odoo image and text block

Sentronis, Niš

Sentronis iz Niša proizvodi mašine i senzore za pojedinačno, serijsko i automatizovano testiranje i kontrolu kvaliteta magneta za primenu u industriji.

Sentronis implementacija >

Odoo image and text block

Miva Engineering, Kanada

Solfins partner specijalizovan za rešenja u naftnoj industriji - robotizovane i automatizovane naftne platforme..

Miva implementacija >

Odoo image and text block

Solfins Engineering, Beograd

Solfins je nastao prvenstveno kao inženjerska komapanija koja, pored rešenja za naftnu industriju i medicinu, projektuje mašine i linije za automatizaciju. Pogledajte neke od naših projekata koje radimo u SolidWorks softveru:

Solfins inženjering >

Praviš mašine?

Pravi ih efikasnije, kvalitetnije i uz veći profit sa Solfins rešenjima!

Naznači u upitu šta te zanima:

Traži ponudu >
40 korisnih SolidWorks unapređenja u jednoj deceniji (2007-2017)
Da li koristite pun potencijal SolidWorks softvera?