Pregled učinka zaposlene/og

Zaduženja Opis radnog mesta (naznačiti promene)

UČINAK ZAPOSLENE/OG - Ocena učinka i postignutih ciljeva

Prodiskutovati gde se zaposlena/i posebno ističe

Prodiskutovati prostor za dalji napredak

Zacrtati ciljeve za sledeći period

Komentari