Prikupljanje informacija o klijentu


Ime firme

Da li imaju sopstveni razvoj

Obim razvoja (bitno je da se shvati zavisnost od CAD-a)

Da li imaju sopstvenu proizvodnju delova?

Da li imaju sopstvenu montažu proizvoda?

Specifična terminologija vezana za njihov proces

Sektori u firmi

Spisak ključnih ljudi po sektorima sa funkcijama

Broj ljudi potencijalnih korisnika softvera po departmanima

Da li imamo potencijalne „promotere“ ili „šampione“?

Šta su ulazne informacije na bazi kojih se kreće u novi projekat ili razvoj proizvoda?

Šta je krajnji izlaz iz njihovog sistema? (tehnički crtež, PDF, 3D model, proizvod, mašina...)

Da li dobijaju dokumentaciju u formatima drugih CAD softvera?

Da li sami kreiraju tehničku dokumentaciju?

Koji CAD softveri su u upotrebi?

Šta bi voleli da bude bolje u odnosu na sadašnji sistem rada? Za svaku osobu njegov CBI

Šta je strateški cilj firme?

Koji ERP softver imaju

Da li imaju rešenje za planiranje i evidenciju proizvodnje? Napiši koja su rešenja

Da li imaju procedure, ISO standard, dokument menadžment bilo koje vrste? Navedi!

Da li imaju testiranje ili ispitivanje proizvoda? Opisati

Da li izrađuju prototipove?

Kako izgleda mapa/proces nabavke softvera (ko se sve pita, ko potpisuje ko odobrava, ko pregovara)?

Da li postoji planiran budžet za nabavku softvera?

Da li razmatraju konkurentska rešenja i koja?

Godišnji prihodi

Broj zaposlenih

Vlasništvo

Da li imaju vezane kompanije?

Navedi njihve najznačajnije kupce

Navedi njihove najznačajnije dobavljače i partnere

Industrije kojima firma pripada

Primarne proizvodne tehnologije

Primarni proizvodi

Mašinski kapaciteti

Tip proizvodnje