Promene u SolidWorks cenama i ponudama od jula 2023. godine
Novi korak u transformaciji ka novim tehnologijama

SolidWorks kao deo kompanije Dassault Systemes ima strateško opredeljenje da se integriše u 3DEXPERIENCE platformu i time obezbedi dvostruku korist za svoje korisnike:

 • nastavak velikog putovanja najpopularnijeg 3D CAD softvera za mašinsko projektovanje uz jednostavnost i efikasnost u radu po kojima je poznat

 • prednosti SaaS modela iznajmljivanja softvera za komunikaciju na projektima, jednostavno upravljanje izmenama i dokumentacijom, i bezbedno čuvanje podataka.

Brojni koraci u tom smeru napravljeni su tokom poslednjih godina, i danas i u Srbiji već imamo kompanije koje koriste SolidWorks 3D CAD uz 3DEXPERIENCE platformu i Solfins obuku i podršku kao svoje jedino rešenje za razvoj proizvoda i upravljanje procesima.

Firme se opredeljuju za usvajanje ovih tehnologija vođene trendovima koji obezbeđuju konkurentnost na tržištu:

 • digitalna transformacija - opšti trend koji prožima svaku aktivnost, od zapošljavanja novih talenata, preko internih procesa do nastupa na tržištu

 • transformacija poslovanja - komunikacija za dobavljačima i klijentima, praćenje i planiranje, skraćivanje razvojnih ciklusa, konfigurisanje i varijante proizvoda

 • tranformacija informacija - potpuna integracija informacija koje dolaze iz softvera i sa hardvera (mašina i proizvodnih traka)

Međutim, prve velike promene za postojeće i nove korisnike nastupaju od ovog leta, sa dovoljno vremena da sa Solfinsom ispitate najbolje opcije za vas, da investirate sada u softver i da budete mirni još najmanje dve godine, ili da odmah napravimo plan i krenemo u transformaciju postojećih rešenja ka novim SaaS tehnologijama!

Kupovina nove trajne desktop CAD licence (Standalone ili Network) uz 3DEXPERIENCE

Paket će podrazumevati najmanje tri proizvoda u ponudi:

1. CAD licencu

2. GODIŠNJE ODRŽAVANJE sa tehničkom podrškom za prve dve godine

3. 3DEXPERIENCE platformu za prve dve godine

Nakon te prve dve godine birate da:

 1. zadržite trajnu licencu ali bez održavanja, tehničke podrške i novih verzija

 2. nastavljate da rentirate svoju licencu kao godišnju licencu sa tehničkom podrškom koja podrazumeva i servise na 3DEXPERIENCE platformi.

Renta nove godišnje desktop CAD licence (Standalone ili Network) uz 3DEXPERIENCE

Blago povećanje cena od jula 2023. 

Ista cena za godišnju desktop SolidWorks licencu i za godišnju SolidWorks licencu na 3DEXPERIENCE platformi.

Ostale opcije

Dok se (ponovo) ne stigne do jednog jednostavnog modela licenciranja, period tehnološke transformacije obeležiće brojne opcije za trajne ili godišnje, Standalone ili Network licence, zatim licence koje čuvaju fajlove lokalno i one koje po difoultu čuvaju sve na Platformi.

U toj transformaciji SolidWorks će nuditi posebne pogodnosti za klijente koji žele samostalno da upravljaju promenama i blagovremeno usvajaju nova rešenja. 

Postojeći klijenti imaju i mogućnost da sada urade višegodišnje održavanje za postojeće licence i obezbede nove verzije softvera i tehničku podršku unapred.

Zovite nas da pričamo na tu temu!

Napomene: Za Network licence važiće pravilo da svaki korisnik ima sopstveni pristup 3DEXPERIENCE platformi ("name-based" model koji ima praćenje aktivnosti svakog korisnika pojedinačno).

Odoo CMS - a big picture
Odoo - Sample 1 for three columns

Pregled i razmena informacija

 • Pregledanje iz pretraživača bez potrebe za preuzimanjem (download) posebnih aplikacija i pregledača (viewer).

 • Stavite napomene (markup) direktno na 3D model da sačuvate ideje i dogovorite izmene.

 • Jednostavno podelite bezbedan link.

 • Nikad ne gubite kontrolu nad svojim podacima.

 • Podelite komentare i sarađujte na svojim projektima.

 • Dobijte odmah povratnu informaciju od onih kojima verujete.

Odoo - Sample 2 for three columns

Čuvanje dokumentacije i praćenje izmena

 • Sačuvajte svoje podatke na 3DEXPERIENCE platformu direktno iz SolidWorks softvera.

 • Baza podataka specijalno napravljena za CAD podatke i saradnju na njima.

 • Pretvorite izmene u zadatke (task) i dodelite ih za lako praćenje (follow-up). 

 • Pregledajte reviziju jednim klikom.

 • Vaši podaci su organizovani, reference su pregledne, detalji su sačuvani (custom properties).

 • Sarađujete sa celim timom projektanata? Nema problema! Samo zaključajte svoj projekat da niko drugi ne može da ga izmeni.


Odoo - Sample 3 for three columns

Upravljanje i kontrola

 • Dobijte potrebna odobrenja i kontrolišite radni proces (workflow) kroz definisane korake.

 • Zabeležite i pratite izmene i nausaglašenosti (issues).

 • Lako objavite izmenu projekta da obavestite tim da je spremno za proizvodnju.

Šta podrazumeva 3DEXPERIENCE platforma koja obavezno dolazi uz sve nove licence

3DEXPERIENCE osnovni paket koji će dolaziti uz sve nove CAD licence podrazumeva tri role na platformi:

IFW - osnovna korisnička uloga na platformi

Saznaj više >

CSV - napredna korisnička uloga na platformi

saznaj više >

UES - Collaborative Designer for SOLIDWORKS

saznaj više >

PROŠLI SMO ZAJEDNO TRANSFORMACIJU IZ 2D U 3D - ZAJEDNO ĆEMO PROĆI I REVOLUCIJU KA SOLIDWORKS 3D CAD + 3DEXPERIENCE REŠENJIMA!

Solfins vam stoji na raspolaganju da pronađemo najbolje opcije za vašu firmu!

najava promena u originalnom SolidWorks saopštenju

Promene SolidWorks poslovnog modela od jula 2023. godine

prevod sa originala

prevod sa originala: SOLIDWORKS Business Model Changes Coming in July 2023; Gian Paolo Bassi May 5, 2023 

Sve veći broj naših klijenata govori nam da renta softvera i SaaS pružaju mnoge prednosti neophodne da se prati ubrzan trend inovacija: opšta koordinacija i vidljivost podataka, procesa i aplikacija, trajna i moderna infrastruktura, veća fleksibilnost, bezbednost i brzina softverskih unapređenja.

Naši klijenti takođe traže da im se olakša transformacija uz kompletan pristup i korišćenje njihovog postojećeg portfolija i podataka. Ovi faktori su nam bili na prvom mestu kada smo najavili:

 • da će, počev od jula 2023. godine, sve nove kupovine SolidWorks Desktop CAD licenci (trajnih, godišnjih, Standalone ili Network) uključivati 3DEXPERIENCE platformu kao deo usluge održavanja

 • da će svi sadašnji SolidWorks Desktop CAD korisnici imati mogućnost da, uz doplatu, unaprede održavanja na verzije sa 3DEXPERIENCE platformom, ali će imati mogućnost i da nastave da obnavljaju održavanje kao i do sada, ukoliko tako žele.

Svaki od naših klijenata ima jedinstvene potrebe i naša mreža izvrsnih reselera spremna je da odgovori na sve vaše specifične zahteve sa fokusom na vaš uspeh i zadovoljstvo.

Počev od jula (2023 - prim.prev):

 • Sve nove trajne licence iz desktop portfolija zahtevaće dve godine održavanja. Ukoliko se odlučite da ne obnovite održavanje nakon prve dve godine, vaše Desktop licence ostaće trajno u vašem vlasništvu; međutim, više nećete imati pristup 3DEXPERIENCE platformi, novim verzijama softvera i tehničkoj podršci.

 • Nova održavanja i renta licenci SolidWorks Desktop CAD proizvoda, ali ne i drugih desktop proizvoda (kao što su PDM, Simulation, Composer, itd), imaće povećanje cena. Ovo povećanje i dalje je samo delić troškova dodatne vrednosti koja je pomenuta iznad i obezbediće neophodne investicije u kvalitetne proizvode kakve očekujete od vrhunske SaaS infrastrukture.

Molimo vas posetite ovu stranicu da otkrijete prednosti koje uključuju 3DEXPERIENCE platformu.

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o izmenama koje slede u julu, molimo kontaktirajte vašeg lokalnog reselera.

Uvođenje ovih izmena znači da smo, više nego ikad do sad, posvećeni i odgovorni da vam isporučimo neprestane inovacije u proizvodima koje poznajete i volite. Znamo da želite da iskusite najvišu vrednost rešenja za razvoj proizvoda i da imate fleksibilnost da donesete najbolje odluke za vaš biznis, u pogledu cena i kombinacije tehnoloških rešenja, i to tako da u stopu prate vaše planove.

SOLIDWORKS Business Model Changes Coming in July 2023

originalni tekst

Originalni tekst: SOLIDWORKS Business Model Changes Coming in July 2023; Gian Paolo Bassi May 5, 2023 

An increasing number of our clients are telling us that the subscription business model and the Cloud provide many benefits necessary to match the increased pace of innovation: global coordination and visibility of data, processes and applications, resilient and up-to-date infrastructure, greater flexibility, safety, and speed of upgrades.

Our clients are also asking to be eased into this transformation with full reuse of their assets and data. These factors were top of mind when we announced that:

 • Starting in July 2023, all new purchases of SOLIDWORKS Desktop CAD licenses (Perpetual, Term, Standalone, or Network) will include Cloud Services as part of the Subscription.

 • All existing SOLIDWORKS Desktop CAD Subscription licenses will have the opportunity, for a nominal fee, to upgrade to Subscription with Cloud Services, but they will have the flexibility to continue to renew their usual Subscription, if they prefer.

Each of our clients has unique needs and our world-class reseller network is ready to address all of their specific requirements with great attention to assure their success and satisfaction.

Starting in July:

 • All new perpetual licenses of the desktop portfolio will require two years of Subscription. If you choose not to renew your Subscription after two years, your Desktop license will be perpetual; however you will no longer have access to Cloud Services for CAD, version upgrades, and support.

 • New subscription and term licenses of SOLIDWORKS Desktop CAD products, but not the rest of the desktop portfolio (PDM, Simulation, Composer, etc.), will experience an uplift in price. This uplift in price is still a fraction of the cost of the additional value that was mentioned above and will secure the necessary investments in the quality products you have come to expect and the state-of-the-art Cloud infrastructure.

Please visit this page to explore the many benefits included with Cloud Services.

If you are interested in learning more about the changes coming in July, please contact your reseller.

Making these changes means that, more than ever, we are committed and accountable for providing you with continuous innovation to the products that you know and love. We know that you need to experience the best value in product development solutions and have the flexibility to make the best decisions for your business, both in pricing and technology mix and at the pace that fits your plans.

Besplatno testirajte SolidCAM - 60 dana uz sve module
Isprobajte kompletan SolidCAM paket uključujući iMachining